fbpx
top

Ny FN-stridig retur til Afghanistan

Etter hva NOAS er kjent med skal tre avslåtte afghanske asylsøkere tvangsreturneres til Afghanistan i dag. NOAS har gjennomgått de tre sakene.

Etter hva NOAS er kjent med skal tre avslåtte afghanske asylsøkere tvangsreturneres til Afghanistan i dag. NOAS har gjennomgått de tre sakene.
I den ene saken finnes det ikke grunnlag for å hevde at vedkommende har et nettverk i Kabul i dag. Han er opprinnelig ikke fra Kabul, men fra Parwan provins. Hans foreldre døde på 80-tallet. Han bodde i Kabul fra han var 9 til 19 hos fjerne familiemedlemmer som forlot Kabul samtidig som ham. Han har ikke vært i Kabul siden 1995, og har ikke familie der eller annet kjent nettverk per i dag. FNs høykommissær for flyktninger forutsetter ”effective links” for at retur skal være forsvarlig. Vi kan ikke se at dette foreligger. Utlendingsnemnda vedkjenner i sitt vedtak at retur til Kabul vil være ”krevende”, men godtgjør ikke at det finnes en reell tilknytning. Retur vil dermed klart være FN-stridig. NOAS har i dag sendt en begjæring om omgjøring og utsatt iverksettelse til Utlendingsnemnda i denne saken.

– Mens Regjeringen tydelig har uttalt at man skal følge FN, ser det ut til at Utlendingsnemnda holder fast ved etablert FN-stridig praksis, sier fung. generalsekretær i NOAS Rune Berglund Steen. – Det betyr at vår påpekning av at han mangler et nettverk i Kabul, risikerer å falle for døve ører. Vi forutsetter nå at også Utlendingsnemnda vil ta konsekvensen av den uvanlig sterke kritikken fra FN og ikke returnere personer uten et reelt nettverk.

I den andre saken er det grunn til å sette spørsmålstegn ved om vedkommende har et nettverk i Kabul per i dag. Dette vil derimot fordre nærmere undersøkelser enn hva NOAS har vært i stand til på de dagene vi har hatt til rådighet. I den tredje saken står NOAS ikke som representant, og vi har ikke anledning til å kommentere denne.

– Det har vist seg at den ene som ble tvangsreturnert til Kabul for to uker siden, risikerer en tilværelse som hjemløs. Vi frykter at man igjen vil tvangsreturnere personer som i Kabul vil hensettes i en tilstand av stor humanitær nød, i klar strid med FNs føringer.

Kontaktpersoner:
Fung. generalsekretær Rune Berglund Steen. Mobil: 48 15 35 26.
Juridisk rådgiver Andreas Furuseth. Mobil: 92 05 19 68.