fbpx
top

Ønsker asylmeldeplikt

Flere asylsøkere bør pålegges å bo på mottak med meldeplikt med mulighet for fengsling ved brudd på dette, mener Justisdepartementet. Flere grupper asylsøkere kan tvinges til å bo på mottak med meldeplikt framfor å bo privat slik flere av disse velger i dag. Per 1. oktober, hadde 368 søkere innen gruppene Justisdepartementet drøfter å innføre bo- og meldeplikt for forsvunnet. Konstituert generalsekretær Sylo Taraku i Norsk Organisasjon for Asylsøkere sier de generelt er kritiske til at myndighetene begrenser bevegelesesfriheten til asylsøkere. – Generelt er vi bekymret over tendensen til at mottak skal bli mer kontrollert, og kanskje mer lukkede, sier han.

bvxc