fbpx
top

NRK ukritisk brukt i ufin lønnskamp.

NOAS er kritisk til at NRK fullstendig ukritisk formidler en kobling hvor politiets lokale streikeleder på Trandum kobler asylsøkere og vinningskriminelle.

NOAS reagerer på at NRK i denne saken ukritisk har latt seg bruke til å fremme politiforbundets lønnskamp. En kamp den lokale tillitsvalgte valgte å føre med uredelig argumentasjon, på asylsøkernes bekostning, sier generalsekretær Ann-Magrit Austenå.

Hun viser til hvordan Dagsrevyen valgte å presentere konsekvenser av streikeuttaket på  Trandum ved følgende introduksjon: Asylsøkere settes fri – politiet ber folk låse dørene og passe på lommebøkene sine. NOAS har tatt saken opp med NRK og etterlyst kritiske motspørsmål og kommentarer til politiforbundets uttalelser.

NOAS reagerer på uttalelser fra PFs lokallagsleder Geir Petter Pettersen på Trandum om asylsøkere som vinningskriminelle og en fare for det norske samfunn når de slipper ut av internering. Se saken på NRK her

NOAS har skrevet brev til Politiets fellesforbund hvor vi presiserer følgende:

NOAS reagerer sterkt når Politiforbundets fremste tillitsvalgte på Trandum på vegne av sitt forbund og sine kollegaer gir uttrykk for at asylsøkere som gruppe er å anse som kriminelle. Og at asylsøkere som slippes ut fra internering representerer en trussel om økt kriminalitet i det norske samfunn. Det er det samme som at Politiets Fellesforbund oppfordrer hele Norges befolkning til å være på vakt overfor asylsøkere. En tredjedel av asylsøkere i norske mottak i dag har fått avslag på søknad om opphold og har oversittet utreisefrist. Dermed kan grunnlag være tilstede for å internere dem på Trandum i forbindelse med tvangsretur. Dette gjør dem IKKE til kriminelle vinningsforbrytere.

Les brevet fra NOAS her