fbpx
top

Norveç’te iltica(sığınma) talebinde bulunanlar için bilgi

İltica başvurusu, sığınma talep etmek anlamına gelmektedir. Bu broşürde, Norveç’te iltica başvurusu ile ilgili bilgileri bulabilirsiniz.

Bu broşür Norveç İlticacılar Organizasyonu (NOAS) tarafından hazırlanmıştır. NOAS, Norveç’te ilticacıların hakları için çalışan ve devlet organlarından bağımsız bir kuruluştur. NOAS, ilticacılara, iltica süreci hakkında bilgi vermekte ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

NOAS’ta çalışan herkesin gizlilik sözleşmesi vardır. Bu, şu anlama gelmektedir; Bize ilettiğiniz hiçbir bilgi, sizin yazılı izniniz olmadan, üçüncü şahıslarla ya da Norveç devlet organlarıyla paylaşılamaz.

İltica, sığınma talebi anlamına gelir. Ülkenize döndüğünüzde tehlike altında olacağınızı düşünüyorsanız, Norveç’te sığınma talep etme ve oturum izni alma hakkınız bulunmaktadır. Kimin sığınma hakkı olduğuna uluslararası ve Norveç hukukuna göre karar verilmektedir.

Eğer ülkenizdeki yetkili devlet organları sizi koruyabiliyorsa ya da ülkenizde güven içinde yaşayabileceğiniz bölgeler var ise, Norveç’te sığınma hakkınız bulunmamaktadır.

Devlet Yabancılar Genel Müdürlüğü (UDI) Norveç devletinin resmi bir kurumudur. UDI, Norveç’te sığınma hakkınız olup olmadığını ve Norveç’te göçmen olarak yaşayıp yaşayamayacağınızı değerlendirir ve karar verir. Bu sürece iltica başvuru süreci denir.

Norveç’te sığınma hakkınız yok ise, UDI insancıl nedenlerden dolayı oturma izni alıp alamayacağınızı değerlendirir. Anavatanda tedavisi mümkün olmayan ciddi hastalıklar, insan ticareti mağdurluğu, ya da başka nedenlerle anavatanında savunmasız olma gibi durumlar, insancıl nedenlerden dolayı oturma izni almanızı mümkün kılabilir. Insancıl nedenlerden dolayı oturma izni almak için pasaportunuzun olması gerekir.

İLTICA, AŞAĞIDAKI DURUMLARDA OLAN KIŞILERE VERILEN ÖZEL BIR OTURUM IZNIDIR:

 • Irkı, dini, uyruğu, belli bir toplumsal gruba mensubiyeti veya siyasi düşünceleri nedeniyle zulme uğrayacağından haklı sebeplerle korkan ya da
 • anavatanlarına geri dönmek zorunda kalmaları halinde ölüm cezasına, işkenceye veya diğer insanlık dışı veya aşağılayıcı muamele veya cezalara maruz kalma tehlikesi olan.

Bazı durumlarda iltica başvurunuz Norveç’te değerlendirilmeyebilir. Norveç iltica başvurusunu değerlendirmek için diğer Avrupa ülkeleri ile birlikte çalışmaktadır. Buna Dublin Anlaşması denir.

Norveç, İzlanda, Lihtenştayn, İsviçre ve Avrupa Birliği’ndeki (AB) diğer ülkeler Dublin Anlaşması kapsamındadır.

Aşağıdaki koşullardan biri size uyuyorsa, başvurunuz Dublin Anlaşması çerçevesinde başka bir Avrupa ülkesinde ele alınabilir; O ülkede:

 • yakın aile bireyinin olması: Eş ya da 18 yaş altı çocuk
 • o ülkeye daha önce vize almış olmak ya da o ülkede oturum izninizin olması
 • oturum izni olmadan o ülkeye giriş çıkış yapmış olmak, ya da izinsiz beş aydan fazla kalmış olmak
 • iltica başvurusu yapmış olmak

NOAS’tan Dublin anlaşması hakkında daha fazla bilgi alabilirsiniz.

İltica başvurunuz sırasında verdiğiniz bilgiler, en önemli bilgilerdir.

Norveçli yetkililere başvurunuzu değerlendirmeleri için bu önemli bilgileri vermek sizin sorumluluğunuzdur.

Polis, iltica sürecinde karşılaşacağınız ilk yetkili organdır. Polis sizinle ilgili en önemli bilgileri toplar ve sonrasında bu bilgileri UDI yetkililerine iletir. Birçok durumda polis UDI adına sizinle ayrıntılı bir görüşme yapabilir. Buna iltica mülakatı denir. Eğer polisle yapacağınız görüşme, iltica başvuru sürecinde yapacağınız tek görüşme olacak ise, size bu konuda bilgi verilecektir. Çoğunlukla iltica mülakatını UDI yapmaktadır. NOAS ile görüşmeniz sırasında iltica mülakatına hazırlanmak için yardım alabilirsiniz.

İltica mülakatı, kendinizi ifade etmek ve Norveç’te neden sığınma talep ettiğinizi anlatmak için elinizdeki tek olanaktır. İltica mülakatı sırasında vereceğiniz bilgiler, UDI yetkililerinin başvurunuzu değerlendirirken ele alacağı en önemli bilgiler olabilir. Bu nedenle iltica mülakatına iyi hazırlanmanız son derece önemlidir.

UDI’de yapacağınız iltica mülakatında ses kaydı alınır. Buna ek olarak, UDI yetkilisi mülakat sonunda yazılı bir rapor hazırlar ve bu raporu yanınızda götürmek üzere yetkiliden talep edebilirsiniz.

Doğruları anlatmakla yükümlüsünüz. Kendiniz ya da anavatanınızda neden tehlikede olduğunuz hakkında hiçbir bilgiyi saklamayın ya da eksik ve yanlış bilgi vermeyin. Eğer bilerek yanlış bilgi verirseniz, bu başvurunuzun olumsuz sonuçlanmasına ve sınır dışı edilmenize sebep olabilir.

Eğer iltica mülakatından sonra, başvurunuzla ilgili önemli bir gelişme olursa ya da mülakat sırasında bahsetmeyi unuttuğunuz ama önemli olduğunu düşündüğünüz bilgiler varsa, UDI ile iletişime geçip bu bilgileri iletmelisiniz.

Bazı kişilerin iltica başvurusu sırasında istenen tüm dokümanları yetkililere iletme imkanı olmayabilir. Eğer siz iletebiliyorsanız, kimlik belgelerinizi kayıt sırasında polise iletmekle ya da sonrasında en yakın polis merkezine götürmekle yükümlüsünüz.

Belgelerinizi ilettiğiniz zaman muhakkak kopyalarını ve ilettiğinize dair fişinizi isteyin. Eğer pasaportunuz ya da başka kimlik belgeleriniz yanınızda değilse, bu belgelerin Norveç’e gönderilmesini isteyebilirsiniz. Eğer ülkenizdeki yetkililer tarafından zulüm görme riskiniz az ise, Norveçli yetkililer sizden bu belgeleri ülkenizin Norveç’teki konsolosluğundan almanızı isteyebilirler. Ayrıca önemli bilgilerin ve dokümanların bir kopyasını UDI’e postayla gönderebilirsiniz. İngilizce ya da Norveççe açıklama yazarak bu dokümanların neler olduğunu belirtmeyi unutmayın. UDI, başvurunuzu değerlendirmek üzere gerekli tüm belgeleri Norveççeye çevirtmektedir. Tüm mektuplara ve belgelere adınızı ve DUF numaranızı yazmanız gerekmektedir.

 • Durumunuzu anlatmaktan korkmayın! Başvurunuz üzerinde çalışan yetkililerin ve çevirmenin gizlilik sözleşmesi vardır.
 • Neler olduğunu ve neden ülkenizi terk etmek zorunda kaldığınızı olabildiğince detaylı anlatın. Detayların önemli olabileceğini unutmayın.
 • Ülkenizi terk etmenize neden olan sebepleri ve neden geri dönerseniz tehlike altında olduğunuzu açıklayın.
 • Doğruları söyleyin, yaşadığınız ve hatırladığınız şekilde anlatmanız önemlidir. Eğer bilerek yanlış bilgi verirseniz, bu başvurunuzun olumsuz sonuçlanmasına ve sınır dışı edilmenize sebep olabilir.
 • Kendiniz ve neden koruma istediğiniz hakkında bilgi saklamayın ya da eksik bilgi vermeyin.
 • Konuşmaktan çekindiğiniz konular var ise, bunları önceden Anlatmakta zorlandığınız konular olsa da, olabildiğince fazla bilgi vermeye çalışın.
 • Zamanınızı iyi değerlendirin ve tüm sorulara olabildiğince yeterli cevaplar verin.
 • Hatırlamakta zorlandığınız bilgiler olabilir ve bu normaldir. Eğer hatırlayamadığınız ya da bilmediğiniz konularda soru sorulursa, hatırlamadığınızı ya da bilmediğinizi belirtin.
 • Eğer elinizde sığınma talebinizle ya da sağlığınızla ilgili önemli belgeler var ise, bu belgeleri görüşmeye giderken yanınızda götürün.
 • Özellikle kadın ya da erkek çevirmen ve yetkili ile çalışmak isterseniz, bunu önceden belirtin.
 • Eğer çevirmeni anlamakta zorluk çekiyorsanız, ya da çevirmenin sizi anlamadığını düşünüyorsanız, bunu söylemekten çekinmeyin.

Kimlik

Polis ve UDI kim olduğunuz ve hangi ülkeden geldiğiniz hakkında doğru bilgilere sahip olmalıdır. Kimliğinizi açıklamakla yükümlüsünüz. Eğer kimliğiniz hakkında şüpheler varsa ya da bilerek yanlış bilgi verirseniz, Norveç’teki haklarınız azalabilir. Aynı zamanda başvurunuzun olumsuz sonuçlanması ya da sınır dışı edilmenize sebep olabilir.

Eğer mümkünse, pasaportunuzu ve diğer kimlik belgelerinizi yetkililere iletin. Polis ve UDI size yaşadığınız yer, aileniz, eğitiminiz ve çalışma hayatınız hakkında sorular sorabilir. Polis aynı zamanda yanınızda getirdiğiniz eşyaları, telefonunuzu ve kullanmakta olduğunuz sosyal medya hesaplarını kontrol edecektir. Nereli olduğunuzu test etmek için polis sizi dil testine tabi tutabilir.

Aile

Aileniz hakkında vereceğiniz bilgiler kimliğinizi belirlemek ve başvurunuzu Dublin anlaşması çerçevesinde değerlendirmek için önemli olabilir. Bu bilgiler oturum izni aldıktan sonra ailenizin sizi ziyaret edebilmesi ya da Norveç’e gelerek sizinle yaşayabilmesi için de önem arz etmektedir.

Durumunuz

UDI tüm başvuruları bireysel olarak değerlendirir. İltica mülakatı sırasında, size özel durumları ve neden ülkenizde özellikle savunmasız olduğunuzu anlatmanız gerekmektedir. Açık bir şekilde kendinizi ifade etmekten çekinmeyin. Başvurunuz üzerinde çalışan kişilerin gizlilik sözleşmesi vardır ve sizin dosyanızla çalışmayan kişilere sizin hakkınızda bilgi veremezler.

Sığınma talebinizin nedenleri

UDI halihazırda ülkenizdeki durum hakkında bilgi sahibidir. Başınızdan geçenleri ve neden Norveç’te sığınma talep ettiğinizi ise bir tek siz biliyorsunuz. Bu nedenle neden ülkenizi terk ettiğinizi ve neden geri dönmenizin sizin için tehlikeli olabileceğini, gerekli tüm bilgileri sunarak anlatmanız gerekmektedir. Detayları

önemlidir. Her zaman doğruyu söyleyin ve yaşadıklarınızı olduğu gibi, hatırladığınız haliyle anlatın.

Gelecekteki Riskler

Sığınma talebinizin değerlendirilmesi, gelecekteki risklere bağlıdır. Bu nedenle UDI ülkenize dönerseniz başınıza ne gelebileceği hakkında kapsamlı bilgiye sahip

olmalıdır. Ülkenize geri dönmekten neden korktuğunuzu ve başınıza gelebilecekleri olabildiğince açık ve net bir şekilde anlatın.

Eğer gelecekte ülkeniz yetkilileri sizi koruyabilecekse, ya da ülkenizde başka bir bölgede güvenli yaşayabilecekseniz, genel olarak Norveç’te sığınma hakkınız bulunmamaktadır.

Çocukların durumu ve bakış açısı

Eğer 18 yaş altında çocuğunuz varsa, onlar hakkında vereceğiniz bilgiler başvurunuz için önemli olabilir. Çocuklarınızın bireysel olarak sığınma ihtiyacı olabilir. Çocuklarınızın durumu hakkında bilgi vermeniz önemlidir. UDI her zaman çocuklar için en iyi kararı vermeyi hedeflemektedir.

Çocukların iltica sürecinde kendilerini ifade etme hakkı vardır. Ebeveynleri ile birlikte Norveç’te sığınma talep eden çocukların, eğer çocuk isterse, UDI ile görüşme hakkı vardır. Çocuklar görüşmeye anne ya da babalarıyla, her ikisiyle ya da her ikisi de olmadan girebilirler. Çocukların kendilerini görüşme sırasında güvende hissetmeleri ve UDI ile ne hakkında konuşacaklarını bilmeleri önemlidir.

UDI çocukların genel durumunu, neler yaşadıklarını, şu anki durumlarını ve gelecek hakkında neler düşündüklerini bilmek isteyecektir.

Sağlık ve diğer savunmasız olunan durumlar

Eğer sağlık sorunlarınız varsa ya da başka nedenlerden dolayı savunmasız olduğunuzu düşünüyorsanız, bunu belirtmeniz önemlidir. Ciddi sağlık problemleri UDI’e belirtilmelidir ve mümkünse sağlık personelinden ya da doktordan rapor alınmalıdır. UDI sığınma ihtiyacınızı değerlendirirken ilgili tüm bilgileri göz önünde bulundurmaktadır ve buna sağlık, insancıl nedenler ve sosyal ilişkiler kapsamındaki bilgiler de dahildir.

Eğer konuşmakta zorlandığınız konular var ise, bunu önceden bildirin. Konuşmakta zorlandığınız konular da bile olabildiğince fazla bilgi vermeye çalışın. Bu bilgiler önemli olabilir.

Norveçli yetkililer sağlığınız ve diğer savunmasız olduğunuz durumları, başvurunuzu değerlendirirken dikkate alacaktır. İltica mülakatınız bu bilgiler ışığında ilerleyebilir ya da Norveç’te nerede yaşayacağınız bu bilgilere göre değerlendirilebilir.

UDI iltica başvurunuzu değerlendirdikten sonra size ya da avukatınıza yazılı bir karar mektubu gönderecektir. UDI’in gönderdiği mektup her zaman önemli

bilgiler içermektedir. UDI, polis ya da avukatınız size karar mektubunun içeriğini açıklayabilir.

İltica başvurunuza aşağıdaki farklı cevapları alabilirsiniz:

Göçmen oturum izni

Eğer UDI ülkenizde tehlikede olduğunuza karar verirse, sığınma hakkı alır ve göçmen olarak oturum izni alırsınız. Oturum izninizle gelen haklarınızı ve

yükümlülüklerinizi açıklayan bir mektup alırsınız. Size yaşayacak bir yer verilir ve Norveç toplumuna uyum sağlamak üzere yardım alabilirsiniz. Oturum izninizi yenileyebilir ya da kalıcı oturum iznine başvurabilirsiniz.

İnsancıl durumlardan dolayı verilen oturum izni

Korunmaya ihtiyacınız olmadığı ama insancıl nedenlerden dolayı ya da Norveç’le özel bağlarınızdan dolayı oturum izni aldığınız durumlar olabilir. Bu tür oturum izni istisnai durumlarda verilir ve genellikle anavatanınız tarafından verilmiş bir pasaportunuz olması gerekir. Çok ciddi sağlık problemleri, insan ticaretine maruz kalmış olmak ya da Norveç’le çok ciddi bağların olması durumunda, insancıl

nedenler kapsamında oturum izni verilebilir. Oturumu yenilemek üzere başvurabilir ya da kalıcı oturuma başvurabilirsiniz.

Sınırlı oturum izni

Bazı durumlarda UDI sınırlı oturum izni verebilir. Sınırlı izin, kısa süreli oturum izni ya da hakların kısıtlı olması anlamına gelebilir. Sınırlı oturumu yenilemek ya da sınırsız oturum izni almak isterseniz, başvuruda pasaport ibraz etmeniz gerekmektedir.

GIZLILIK

Başvurunuzla ilgilenen herkesin gizlilik sözleşmesi vardır. Bu, sizin başvurunuz üzerinde çalışmayan kişilerle, vermiş olduğunuz bilgilerin paylaşılmasının yasak olduğu anlamına gelir.

UDI, Dublin anlaşması çerçevesinde başka bir ülkenin baş- vurunuzu değerlendirmesine karar verebilir

Eğer başvurunuzdan başka bir Avrupa ülkesi sorumlu görülürse, UDI kurallar gereği Norveç’teki başvurunuzu düşürecektir. UDI size, sizden sorumlu olan ülkeye dönmeniz gerektiğini belirten bir mektup gönderecektir. Polis, sizden sorumlu olan ülkeye dönüşünüzü organize edecektir.

UDI başvurunuzu düşürebilir

Eğer UDI ülkenizdeki yetkili organların sizi koruyabileceğini ya da ülkenizde başka bir bölgede güvenli yaşayabileceğinizi düşünürse, iltica başvurunuzu düşürür ve sığınma talebiniz reddedilir.

Eğer UDI sığınma talebinizi onaylamaz ya da Dublin anlaşması çerçevesinde başka bir Avrupa ülkesine gönderilmenize karar verirse, bu kararlara itiraz edebilirsiniz.

Eğer UDI’in kararına itiraz etmek isterseniz, itirazınızı yapmak üzere size bir avukat atanır. Eğer UDI kararını değiştirmezse, başvurunuzu değerlendirmesi için bir üst kuruma, Yabancı İşleri Üst Kurulu’na (UNE) gönderir. UNE, UDI’in vermiş olduğu kararı gözden geçirerek doğru olup olmadığına karar verir.

UDI iltica başvurunuzu düşürebilir

Eğer güvende olabileceğiniz başka bir ülkede oturma iznininiz varsa, UDI Norveç’te yaptığınız sığınma talebini düşürebilir. Bu durumda itiraz hakkınız mevcuttur fakat avukat talep etme hakkınız bulunmamaktadır.

Yabancı İşleri Üst Kurulu (UNE) Kararı

UNE, UDI’nın verdiği karara itirazları değerlendirir. UNE, UDI’in verdiği kararı değiştirip size oturum izni verebilir. UNE aynı zamanda başvurunuzu düşürebilir. UNE’nin ret kararı genelde, belirtilen zaman içerisinde Norveç’i terk etmeniz gerektiği anlamına gelmektedir. Anavatanınıza dönmek üzere IOM’dan finansal yardım talep edebilirsiniz. Anavatanınıza dönmezseniz, polis zoruyla sınır dışı edilebilirsiniz.

IOM – Uluslararası Göç Organizasyonu

IOM, Birleşmiş Milletlere bağlı uluslararası bir organizasyondur. IOM, ülkesine ya da oturma izni olan başka bir ülkeye dönecek kişilere bilgi ve yardım veren bir kurumdur.

IOM yardımıyla seyahat edebilmeniz için anavatanınızdaki yetkili organlar tarafından verilmiş geçerli bir pasaport ya da kimlik belgesi ibraz etmeniz gerekmektedir. Eğer geçerli bir pasaportunuz ya da kimlik belgeniz yoksa, IOM size bu dokümanları almanız konusunda, yetkili konsolosluklarla iletişime geçerek yardımcı olabilir.

IOM bilet paranızı ödeyebilir ve size ülkenizde kullanmak üzere ekonomik yardımda bulunabilir. Böylelikle eve döndüğünüz ilk günleri daha rahat geçirmenizi sağlayabilirler.

IOM hakkında daha fazla bilgiyi UDI’dan ya da iltica kamplarındaki yetkililerden alabilirsiniz.

NOAS’tan bilgi ve danışmanlık hizmeti alma hakkınız vardır

NOAS size kendi dilinizde ya da iyi konuştuğunuz başka bir dilde bilgi ve danışmanlık hizmeti vermektedir. Norveç’te sığınma talebinde bulunduktan kısa bir süre sonra NOAS’la görüşeceksiniz. İlticacı olarak haklarınız ve yükümlülükleriniz hakkında bilgi ve iltica mülakatına hazırlanmak üzere yardım alırsınız. Başvurunuz ve durumunuz hakkında sorular sorabilir ve iltica görüşmesine hazırlanmak için yardım talep edebilirsiniz.

Eğer NOAS’la görüşmeniz sırasında özellikle kadın ya da erkek danışmanla konuşmak istiyorsanız, bunu belirtmeniz gerekmektedir.

Çevirmen hakkı

Kendi dilinizde ya da iyi konuştuğunuz başka bir dilde çevirmen kullanma hakkınız vardır. Çevirmen, iltica süreci sırasında konuşmanız gereken kişilerle iletişim kurmanızı sağlamaktadır. Çevirmenlerin gizlilik sözleşmesi vardır. Eğer çevirmeni anlamakta zorlanıyorsanız ya da size atanan çevirmen vasıtasıyla istediğiniz gibi kendinizi ifade edemediğinizi düşünüyorsanız, bunu belirtmeniz son derece önemlidir. Eğer çevirmenin özellikle erkek ya da kadın olmasını talep ediyorsanız, bunu NOAS’a ya da iltica sürecinde karşılaştığınız diğer yetkililere söyleyebilirsiniz.

Sağlık hizmetlerinden yararlanabilirsiniz

Norveç’te ilticacı olarak bulunduğunuz süre içerisinde sağlık hizmetlerinden yararlanabilirsiniz. 16 yaşından küçük çocukların ücretsiz muayene hakkı bulunmaktadır. 16 yaşından büyük herkesin sağlık hizmetleri için katkı payı ödemesi gerekmektedir. Eğer bir uzman doktora görünmeniz gerekiyorsa, masrafların UDI tarafından ödenmesi için başvuru da bulunabilirsiniz.

Sağlık ocağı ya da hastanede tüm ilticacılara tüberküloz taraması yapılmaktadır. Eğer sağlık sorunlarınız varsa ya da bilgi almak istediğiniz sağlık konuları varsa, sağlık ocağında çalışanlardan bilgi alabilirsiniz. Sağlık personelinin gizlilik sözleşmesi vardır. Sizin izniniz olmadan vermiş olduğunuz bilgileri üçüncü şahıslarla paylaşamazlar.

Sağlık ocağı ya da hastane, aşıları tamamlanmamış çocuklar için aşı hizmeti vermektedir.

Çocukların okula gitme hakkı vardır

Norveç’te üç aydan fazla kalacak olan 6-16 yaş arasındaki her çocuğun okula gitme hakkı ve yükümlülüğü bulunmaktadır. 16 ve 18 yaş arasındaki çocuklar ise okula gitmek için başvuruda bulunabilirler.

İltica kampında kalma hakkınız vardır

İltica kampında kalmak ücretsizdir ve isteğe bağlıdır. Hangi kampta kalacağınıza UDI karar vermektedir. Eğer kamp yerleştirmesi hakkında özel istekleriniz varsa, bunu NOAS ile görüşmeniz sırasında iletebilirsiniz ya da kamptaki diğer görevlilere bildirebilirsiniz.

Eğer kampta kalmayacaksanız, adresinizi ve diğer iletişim bilgilerinizi UDI’a iletmeniz gerekmektedir. Eğer kampta kalmayacaksanız, örneğin aile ya da arkadaşlarınızın yanında kalmayı tercih ederseniz, finansal yardım alamazsınız.

İlticacı statüsündeyken çalışabilirsiniz

İltica başvurunuz değerlendirilirken geçici çalışma izni almak üzere başvuruda bulunabilirsiniz. Genellikle çalışma izni almak için bir pasaport ibraz etmiş olmanız gerekmektedir. Başvurunuz Dublin anlaşması çerçevesinde değerlendirilecekse, çalışma izni için başvuramazsınız.

Ret cevabına itiraz için avukat hakkınız vardır

Eğer başvurunuz olumsuz sonuçlanırsa ya da UDI başvurunuzun Dublin anlaşması kapsamında başka bir ülkede ele alınmasına karar verirse, bu kararlara itiraz hakkınız bulunmaktadır. Başvurunuza ret cevabı almanız halinde, size atanan avukat sizinle iletişime geçecek ve size UDI’nin değerlendirmede neleri göz önünde bulundurduğunu ve neden ret kararı verdiğini açıklayacaktır. Avukatın masrafları Norveç devleti tarafından ödenmektedir.

Eğer karara itiraz etmek isterseniz, avukat itiraz dilekçesi yazmanıza ve başvurunuzla ilgili yeni bilgi ve belgeleri göndermenize yardım edecektir. Eğer avukatın özellikle kadın ya da erkek olmasını istiyorsanız, bunu NOAS’a ya da başvuru sürecinde karşılaştığınız diğer yetkililere bildirebilirsiniz.

Aile Birleşimi

Eğer Norveç’te oturum izni alırsanız, eşiniz ve 18 yaş altındaki çocuklarınız Norveç’e gelerek sizinle yaşamayı talep edebilirler. Eğer göçmen oturum izni alırsanız, aile birleşimi başvurunuzu 6 ay içinde yapmanız gerekmektedir.

Kimliğinizin belirlenmesi için işbirliği yapmakla yükümlüsünüz

Kim olduğunuzu ve hangi ülkeden geldiğinizi belirtmekle yükümlüsünüz. Eğer kimliğinizi belirten dokümanlarınız varsa ya da bu dokümanlara ulaşabiliyorsanız, en kısa sürede polise teslim etmelisiniz.

Doğru bilgi vermekle yükümlüsünüz

Sizin yapacağınız açıklamalar UDI değerlendirmesinde büyük önem taşımaktadır. Eğer bilerek yanlış bilgi verirseniz, başvurunuz olumsuz sonuçlanabilir ve sınır dışı edilebilirsiniz. Sınır dışı edilmeniz, Norveç’i kısa sürede terk etmeniz ve büyük olasılıkla belirli bir süre Norveç’e ya da başka bir Avrupa ülkesine giriş yapamayacağınız anlamına gelmektedir.

Norveç devlet yetkilileri, ileri bir tarihte yanlış bilgi verdiğinizi fark ederlerse, oturum izninizi geri çekebilirler.

İltica kampından ayrılmanız durumunda yeni oturma adresinizi bildirmekle yükümlüsünüz

Eğer yeni adresinizi bildirmezseniz, başvurunuz sonuçlanmadan geri çekilebilir.

Norveç yasalarına uymak zorundasınız

Norveç yasalarını çiğnemeniz durumunda sınır dışı edilebilirsiniz ve bu Norveç’e ya da başka bir Avrupa ülkesine giriş yasağı almanıza neden olabilir. Eğer suç teşkil eden eylemlerde bulunursanız, başvurunuz en kısa sürede sonuçlandırılır ve korunmaya ihtiyacınız yoksa sınır dışı edilirsiniz.

Başvurunuz nihai ret kararıyla sonuçlanırsa anavatanınıza dönmekle yükümlüsünüz

Başvurunuz nihai ret kararıyla sonuçlanırsa, polisin belirtmiş olduğu süre içerisinde Norveç’i terk etmeniz gerekmektedir. Bu süre dolduktan sonra yasal olarak Norveç’te kalma hakkınız bulunmamaktadır ve polis tarafından tutuklanma riskiniz artar.

İltica başvurunuzu geri çekebilirsiniz

İstediğiniz zaman iltica başvurunuzu sonlandırabilir ya da geri çekebilirsiniz. Eğer isterseniz IOM ile iletişime geçerek eve dönüş için ekonomik destek ve yardım alabilirsiniz.

DEVLET ORGANLARI:

Polis Yabancılar Birimi – Politiets Utlendingsenhet
Posta adresi: Postboks 2095 Vika, 0125 Oslo
Ziyaret adresi: Økernveien 11-13, 0653 Oslo
Tlf.: 22 34 24 00
www.politiet.no

Devlet Yabancılar Genel Müdürlüğü (UDI)
Posta adresi: Postboks 2098 Vika, 0125 Oslo
Tlf.: 23 35 16 00
www.udi.no

Yabancı İşleri Üst Kurulu (UNE)
Posta adresi: Utlendingsnemnda, Postboks 2108 Vika, 0125 Oslo
Ziyaret adresi: Stenersgt. 1B/C, 0034 Oslo
Tlf.: 21 08 50 00
www.une.no

Zorla Evlilik ve Kadın Sünneti danışman ekibi

Zorla evlilik ya da namusa dayalı şiddet mağduru iseniz, bu kurumdan yardım alabilirsiniz.
Tlf: 478 09 050
E-post: kompetanseteamet@bufdir.no

ORGANIZASYONLAR

Norveç İlticacılar Organizasyonu (NOAS)

Norveç’te bulunan ilticacılara bilgi, danışmanlık ve hukuk hizmeti vermektedir. İki departman bulunmaktadır:

NOAS Bilgi ve Danışmanlık departmanı:

Ziyaret adresi:
Ankomstsenter Østfold, Mosseveien 58, 1640 Råde
E-post: noasinfo@noas.org

NOAS İltica ve aile birleşimi başvurusu olumsuz sonuçlananlar için hukuki yardım ve danışmanlık:
Ziyaret/posta adresi: Torggt. 22, 0183 Oslo
Tlf: 22 36 56 60, fax: 22 36 56 61
e-post: post@noas.org www.noas.no

Norveç Kızıl Haçı
Savaş, çatışma, afet veya göç sonucu birbirlerini kaybeden insanlar arasında iletişim kurulmasını sağlar.
Ziyaret adresi: Hausmannsgt. 7, 0186 Oslo
Tlf.: 22 05 40 00
E-post: tracing@redcross.no www.rodekors.no/tilbudene/ oppsporingstjenesten/

Uluslararası Göç Organizasyonu (IOM)
Dönüş için bilgi ve yardım sağlar
Posta adresi: Postboks 8927 Youngstorget, 0028 Oslo
Ziyaret adresi: Skippergata 33, 0154 Oslo
E-post: iomoslo@iom.int
Tlf: 23 10 53 20
Faks: 23 10 53 23
www.iom.no

Jussbuss
Aile birleşimi ya da sınır dışı edilme gibi farklı konularda ücretsiz avukatlık hizmetleri.
Daha fazla bilgi için: www.jussbuss.no

SEIF
Aile birleşimi, aile içi, okul ya da iş yerinde şiddet gibi konularda bilgi ve hukuki yardım.
Oslo, Kristiansand, Stavanger, Bergen, Ålesund og Trondheim.
Daha fazla bilgi için: www.seif.no

Skeiv verden

LGBT’li ilticacılar ve diğer azınlıklar için pratik bilgiler ve network
Torggata 1, 0181 Oslo
Tlf: 23 21 45 98 / 950 93 293
E-post: post@skeivverden.no

ROSA
İnsan ticaretine mağdur kalmış kişiler için yardım
Karl Johans gate 16B, 0154 Oslo
Tlf. 22 33 11 60