fbpx
top

Norskopplæring for asylsøkere

Statssekretær Kristin Ørmen Johnsen i Kommunal- og regionaldepartementet kommenterer i Dagsavisen 14. november Regjeringens forslag om å fjerne norskopplæringen for alle asylsøkere som ikke har fått svar, og kun gi slik opplæring til personer som har fått opphold.

Statssekretær Kristin Ørmen Johnsen i Kommunal- og regionaldepartementet kommenterer i Dagsavisen 14. november Regjeringens forslag om å fjerne norskopplæringen for alle asylsøkere som ikke har fått svar, og kun gi slik opplæring til personer som har fått opphold.
Det er derimot liten tvil om at forutsetningene for integreringen svekkes for hver dag asylsøkere venter på mottak uten konstruktive gjøremål. Når norskopplæringen bortfaller, reduseres mulighetene til å kommunisere både med de mottaksansatte og med folk fra andre språkgrupper, og til å komme seg ut i jobb i ventetiden. Den foreslåtte endringen vil også innebære en betydelig utsettelse av det tidspunktet da de som faktisk får opphold blir selvhjulpne.

Det er behov for å differensiere, og vi er enige i at man ikke bør gi norskopplæring til de antatt grunnløse søkerne, som normalt skal ha svært korte opphold i Norge. Vi mener derimot at det for andre søkere vil være en klok investering å opprettholde et generelt undervisningstilbud. Man taper antakelig mer på å utsette integreringen for dem som får opphold enn på å gi norskopplæring til noen som får avslag.

Det vil under enhver omstendighet være samfunnsøkonomisk lønnsomt å opprettholde tilbudet for de asylsøkerne som UDI anser som «antatt godt begrunnede saker». Det vil her være snakk om personer som normalt får opphold; det skulle da være liten grunn til å utsette integreringen. Man kan eksempelvis tenke på asylsøkere fra Somalia, som, i henhold til FNs retningslinjer og norsk praksis, gis opphold, og som allerede i dag er den gruppen som sliter mest med å vinne innpass i samfunnet.

Rune Berglund Steen, fagpolitisk rådgiver Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS)