fbpx
top

Norsk PEN: Uverdig behandling av afghansk tolk

Norske myndigheter gjemmer seg bak formaliteter i stedet for å ta ansvar for den afghanske tolken Faizullah Muradi, sier William Nygaard, leder i Norsk PEN.

Nygaard viser til at sentrale politikere har understreket Norges spesielle ansvar for dem som har arbeidet for norske styrker i Afghanistan og derfor har et beskyttelsesbehov.

Norsk PEN oppfordrer justisminister Anders Anundsen om å bruke sin mulighet til å gripe inn og vise at norske myndigheter holder ord.

– Det er i saker som denne vi skal prøves på om vi virkelig tar ansvar for mennesker som har satt sitt eget liv i fare gjennom å bistå norske styrker med helt nødvendige tolkebistand, sier PENs leder, William Nygaard.

Norsk PEN mener Anundsen nå må følge tidligere oppfordringer fra egne partifeller om å se forbi formalisme og ta på alvor ansvaret for afghanske tolker som har bistått norske styrker. Ivaretakelsen av afghanske tolker dreier seg ikke om forordningstolkning og formaljuss, men om hvorvidt norske myndigheter står ved sitt ord til mennesker som har risikert livet for å bistå norske soldater. Da er det minste Norge kan gjøre, å gi Muradis søknad om beskyttelse en reell behandling her i landet, mende Nygaard og Norsk PEN.

Les uttalelsen fra Norsk PEN her: http://www.norskpen.no/ArticleDetails/tabid/64/ArticleID/1636/Uverdig-behandling-av-afghansk-tolk.aspx
NRK-sak om Faizullah Muradi 21.05.14: http://www.nrk.no/norge/afghansk-tolk-nektet-norsk-opphold-1.11732678