fbpx
top

Norsk asyllinje isoleres i Norden

Valgresultatet i Danmark innebærer at danskene vil legge seg på en annen arbeidslinje i asylpolitikken. Norge blir snart alene i Norden om sin motvilje mot å gi asylsøkere rett til å søke arbeid mens de avventer behandlingen av sin asylsøknad. NOAS oppfordrer for første gang på 10 år norske sosialdemokrater om å se til Danmark i asylpolitiske spørsmål.

Norge blir snart alene i Norden om sin motvilje mot å gi asylsøkere rett til å søke arbeid mens de avventer behandlingen av sin asylsøknad. Valgresultatet i Danmark innebærer at også danskene vil legge seg på en annen arbeidslinje i asylpolitikken enn Norge. Danmarks nye statsminister, Helle Thorning-Schmith har varslet at hennes regjering vil åpne for å la asylsøkere komme i arbeid mens de venter på å få sin sak behandlet. Thorning-Schmidt vil også legge større vekt på barns beste – og sette en øvre grense på seks måneder for hvor lenge barn skal måtte bo på asylmottak. I et intervju med den danske avisa Information dagen før valget, kommenterte den sosialdemokratiske partilederen hvordan asylsøkere vil merke regjeringsskiftet i Danmark:

»Det vil de først og fremmest, fordi vi vil give asylansøgere mulighed for at påtage sig et arbejde. Vi tror på, at det at deltage på det ‘hvide’ arbejdsmarked kan give kompetencer, uanset om man opnår asyl eller skal vende hjem til sit hjemland. Og så beslutter vi, at børn ikke må bo mere end højst seks måneder i et asylcenter. Men vi vil ikke ændre i grundlaget for at opnå asyl.«

I Sverige har den konservative regjeringen funnet ut at staten kan spare mye penger ved å la asylsøkere arbeide mens de venter på avgjørelse i sin sak. De kommer inn i arbeidslivet, lærer språket i praksis, og veien til god integrering blir kortere og billigere.  Tar søknadsprosessen i Sverige lengre tid enn fire måneder, har asylsøker rett til arbeid, uavhengig av identitetsbevis eller reisedokumenter.

Også i Finland får asylsøkere arbeide. Etter tre måneder, dersom asylsøker har gyldig reisedokument. Andre dokumenter enn pass godtas. Etter seks måneder fra innlevering av asylsøknad har asylsøkere i Finland lovhjemlet rett til arbeid, selv uten gyldig identitetsbevis, pass eller annet reisedokument.

NOAS oppfordrer for første gang på 10 år norske sosialdemokrater om å se til Danmark i asylpolitiske spørsmål. Mens regjeringen ferdigstiller den utsatte stortingsmeldingen om barn på flukt, bør justisminister Knut Storberget følge oppfordringen fra partifelle og tidligere finans- og kommunalminister Gunnar Berge. Berge har ledet utvalget som har gjennomgått det norske asylmottakssystemet. Hans klare råd er å slippe asylsøkerne til på arbeidsmarkedet. “Lediggang er roten til alt ondt”, kommenterer Gunnar Berge.

Da den nye norske utlendingsloven og forskriften trådte i kraft i januar 2010, strammet myndighetene inn regelverket for muligheten til arbeid. Ifølge forskriften kreves det nå at asylsøkeren legger frem pass eller et nasjonalt identitetsbevis før midlertidig arbeidstillatelse kan gis. Utlendingsdirektoratet har lagt seg på en maksimalt restriktiv linje og krever pass fra alle, bortsett fra dem som kommer fra land som ikke utsteder pass. Noe som er situasjonen i en ikke fungerende stat som Somalia.

Konsekvensen er at det i dag er svært få asylsøkere i Norge som gis rett til arbeid. Det er faktisk lettere å få asyl enn midlertidig arbeidstillatelse. Personer som ikke kan få pass på grunn av sin motstandsvirksomhet i hjemlandet, har mulighet til å få asyl i Norge, men er utelukket fra midlertidig arbeidstillatelse.