fbpx
top

Norges nei til FN

-Det er i småstaters interesse å fremme folkeretten og institusjoner som støtter opp om den. Ut fra denne erkjennelsen har utenriksminister Jonas Gahr Støre ved flere anledninger knyttet sammen idealisme- og realismeperspektivet i norsk utenrikspolitikk. Budskapet har vært at Norge er tjent med å fremme menneskerettigheter og styrke FN og internasjonalt samarbeid. Regjeringens nye restriktive asylpolitikk er imidlertid med på å undergrave denne sentrale utenrikspolitiske målsetningen, skriver seniorrådgiver i NOAS, Sylo Taraku, i en kommentarartikkel i Minerva.

.