fbpx
top

Norge undergraver retten til å søke asyl

NOAS har sammen med Helsingforskomiteen og Amnesty alarmert FNs Høykommissær for flyktninger; Filippo Grandi om den nye norske praksis med å avvise asylsøkere som kommer inn i Norge over den norsk-russiske grense. En praksis vi mener er i strid med retten til å søke asyl.

Brevet er stilet både til UNHCRs representant for Nord-Europa, Pia Prytz Phiri og Filippo Grandi, FNs Høykommissær for flyktninger. I brevet ber vi om Høykommissærens vurdering av Norges nåværende praksis etter lovendringene i utlendingsloven artikkel 32, som ble vedtatt 16. november og trådte i kraft 20. november 2015. En praksis som innebærer at et stort antall asylsøkere blir avvist og får ikke sin asylsøknad behandlet når de reiser inn i Norge fra Russland.

Brevet peker blant annet på de velkjente svakhetene ved det russiske asylsystemet, som er dokumentert så seint som i Landinfos rapport Russland: Asylsystemet og rettigheter for asylsøkere, datert 16. november 2015. Organisasjonene gir utrykk for dyp bekymring over at Norge avviser og returnerer asylsøkere med beskyttelsesbehov, som ikke er sikret beskyttelse av Russland.

I brevet ber organisasjonene UNHCR, som er det internasjonale samfunns vokter av retten til å søke om asyl, om å vurdere den norske praksisen og å ta opp de problemene vi påpeker med norske myndigheter.
Kopi av brevet er sent til statsminister Erna Solberg, innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug, samt partiledere for de øvrige partiene på Stortinget.

Les brevet til FNs Høykommissær her.
Les følgebrev til statsråd Sylvi Listhaug her.
Les Landinfos rapport Russland: Asylsystemet og rettigheter for asylsøkere, her.
Les NRKs artikkel om saken her.