fbpx
top

Norge tar imot færre enn Sverige

Aftenposten har de seneste dager omtalt økningen i antallet asylsøkere som kommer til Norge. Dette settes i sammenheng med nedgang i Sverige. Man kan lett få inntrykk av at Norge mottar flere asylsøkere enn Sverige. Innbyggertallet tatt i betraktning, viser det seg at Sverige også i år har tatt imot flere enn Norge. FNs høykommissær for flyktninger estimerte i 2007 antallet flyktninger i verden til 16 millioner, i tillegg til 26 millioner som er flyktninger i eget land. Det betyr at 0,8 prosent av verdens 42 millioner flyktninger fant veien til 43 industrialiserte land i 2007. Europa og andre industrialiserte land vil helt naturlig få en del av byrden når konflikter oppstår eller eskalerer. De 40 000 irakere som kom til Europa i 2007 blir likevel for få å regne i forhold til de to millionene som Syria og Jordan i dag huser. Vi kan bare håpe at våre politikere ser at Norge er et land i verden, selv om det er valg neste år.