fbpx
top

Norge svikter afghansk tolk

Den afghanske tolken Faizullah Muradi ble i natt hentet av politiet i Mandal for å sendes til Italia. NOAS mener norske myndigheter svikter sitt løfte om å ta et særlig ansvar for dem som har satt seg i fare ved sin innsats for de norske styrkene i Afghanistan.

Muradi var tolk for de norske styrkene i perioden 2009 – 11. Han var med under skarpe oppdrag og fikk våpenopplæring av norske kolleger. Flere norske offiserer har bekreftet hvilken viktig jobb Faizullah gjorde for de norske styrkene – og hvilken fare dette utsatte ham for. Etter flere trusler mot ham selv og familien, valgte Muradi å flykte fra Afghanistan i 2011. I Italia ble han holdt tilbake av italiensk politi, som forbød ham å reise videre før han hadde vitnet i en sak mot menneskesmuglere. Dette medførte at Muradi oppholdt seg i Italia i to år, selv om målet var å komme til Norge.

Dersom Muradi hadde våget å bli i Afghanistan ett år lenger, ville han blitt med i gruppen av tolker som representanter for Utlendingsdirektoratet intervjuet om deres sikkerhetssituasjon i 2012. Etter NOAS’ vurdering, ville Faizullah Muradi da vært blant dem som hadde fått opphold i Norge. Han har vært i kamp med norske styrker – og derigjennom utsatt seg for trusler og fare. Kriterier som veide tungt i UDIs vurdering av andre tolkers situasjon.

Men når Muradi endelig klarer å ta seg til Norge ved egen hjelp, blir han møtt av streng formalisme. Norske utlendingsmyndigheter velger å legge større vekt på at Muradi har oppholdt seg to år i Italia, enn at det er på grunn av innsatsen for norske styrker han har satt seg i fare og derfor er på flukt.

I følge Dublin-forordningen er det det europeiske landet en asylsøker først er registrert i, som har ansvaret for å behandle hans sak. Men det finnes en romslig humanitær-klausul i ordningen. Den åpner for at et land kan velge å beholde en asylsøker og behandle hans eller hennes sak, dersom det foreligger særlige grunner som taler for dette. NOAS mener det i denne saken foreligger et klart moralsk ansvar for norske myndigheter til å ivareta en som har satt seg i fare etter å ha utført nødvendig arbeid for de norske styrkene.

Veteranforeningen i Forsvaret aksjonerer nå for Faizullah Muradi. De ber regjering og myndigheter behandle Muradi som den veteranen han er i de norske styrkene og at det fellesskap og samhold det snakkes mye om, blir fulgt opp i praksis.

NOAS ber justisminister Anders Anundsen vise at det ikke er tomt prat at Norge har et særlig ansvar for dem som har satt seg i fare i arbeid for norske styrker i utlandet. Faizullah Muradi tilhører en svært liten gruppe, som Norge har påtatt seg et moralsk ansvar for.

NOAS sendte fredag en begjæring til Utlendingsnemnda om utsatt iverksettelse av Muradis returvedtak. NOAS begjæring ble vurdert, men ikke vektlagt av UNE.