fbpx
top

Norge stopper retur av asylbarn til Europa

Norske myndigheter har innført midlertidig stans i retur av enslige asylbarn til andre europeiske land. Norge har siden 2008 sendt enslige asylbarn tilbake til det europeiske landet hvor de først søkte om asyl. I juni kom Europadomstolen til at denne praksisen er ulovlig, og Norge har nå midlertidig sluttet å sende barna tilbake.

Justisdepartementet opplyser at myndighetene vil se an konsekvensene av praksisendringen før ordningen eventuelt blir permanent.

Les mer på NRKs nettsider.