fbpx
top

Norge stemmer mot internering av barn i Europarådet

Samme år som Norge i Europarådet stemte for å forby internering av barn, internerte Norge 330 barn, det skriver juridisk rådgiver i NOAS, André Møkkelgjerd i en felles kronikk med Mads Andenæs, Eirik Bjørge, Kirsten Sandberg og Nora Sveaas fra UiO.

Selv svært kortvarig frihetsberøvelse kan påvirke barns kognitive og emosjonelle utvikling, fastslår FNs spesialrapportør mot tortur, Juan E. Méndez. Spesialrapportøren viser til at barn har økt risiko for depresjon og angst, og for å utvikle symptomer på posttraumatisk stresslidelse som følge av frihetsberøvelse. 

Et menneskerettsbrudd
Spesialrapportøren peker på et grunnleggende prinsipp, tidligere slått fast av FNs barnekomité og Europarådets parlamentarikerkomité: Det er aldri til barnets beste å bli internert på grunn av deres eller foreldrenes immigrasjonsstatus. Méndez uttaler også at frihetsberøvelse av barn aldri er nødvendig og forholdsmessig, og at det kan utgjøre grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling.

Han mener med andre ord at frihetsberøvelse av barn i utlendingssaker er et menneskerettsbrudd og viser i den forbindelse både til FNs torturkonvensjon og FNs konvensjon for sivile og politiske rettigheter.

Må forbys
I internasjonale fora stiller Norge seg bak de samme verdiene og synspunktene. Da Europarådets parlamentarikerkomité i 2014 vedtok at internering av barn må forbys, stemte norske parlamentarikere fra Arbeiderpartiet og Høyre for dette standpunktet. I en tale til parlamentarikerkomiteen uttalte Kristin Ørmen Johnsen (H) at en må finne alternativer til internering, og at dette må inn i lovverket.

I praksis frihetsberøves barn i stort omfang i Norge.

I NOAS-rapporten «Frihet først – en rapport om alternativer til internering», lansert 26. februar, presenteres nye tall fra Politiets utlendingsenhet som viser at Norge i 2014 internerte barn i 330 tilfeller.

Dette var ca. 100 flere barn enn i 2013 og en økning på 44 prosent – samme år som Norge i Europarådet stemte for å forby internering av barn. Det norske myndigheter sier ute, gjenspeiles altså ikke i hva de faktisk gjør hjemme.

Les hele kronikken i Aftenposten.

Les også mer om saken her.