fbpx
top

Norge skjerper asylpolitikken mot tsjetsjenere

Norske myndigheter satte foten ned for tsjetsjenske asylsøkere i fjor høst. Før fikk flertallet av dem opphold, mens ferske tall nå viser at flertallet blir sendt ut av landet. Denne praksisen kritiseres i klare ordelag i brev fra flere organisasjonen til UDI. Brevet som ble sendt denne måneden er undertegnet av Norsk Organisasjon for Asylsøkere, Den norske Helsingforskomité, Amnesty International Norge, Human Rights House Foundation og asyladvokatene Halvor Frihagen og Brynjulf Risnæs. Generalsekretær i NOAS, Morten Tjessem, mener UDIs innstramming av asylpolitikken overfor tsjetsjenere har sammenheng med økningen i antallet asylsøkere som kommer til Norge. – Det er beklagelig at slike forhold styrer forvaltningens praksis. Vurderingen av asylsøkernes beskyttelsesbehov må gjøres på grunnlag av faktiske forhold, og ikke motiveres ut fra et politisk ønske om å begrense antallet asylsøkere, sier Tjessem.