fbpx
top

Norge returnerer til Bulgaria – UNHCR bekymret

I januar avviste Justisministeren en oppfordring fra NOAS og en forespørsel fra UDI om om å stanse retur av asylsøkere til Bulgaria. UNHCR roper nå et varsko om stengte grenser for store grupper syriske flyktninger som forsøker ta seg til Europa langs grensen mellom Tyrkia og Bulgaria. 

NOAS ba i januar Justisminister Anders Anundsen om å stanse retur av asylsøkere til Bulgaria på grunn av elendige mottaksforhold og manglende asylsaksbehandling. UDI ba samtidig om at det ble gitt utsatt iverksettelse i Bulgaria-saker, det vil si at disse sakene legges på is. Justisministeren avviste både oppfordringen fra NOAS og forespørselen fra UDI.

Les Justisdepartementets instruks her.

UNHCR roper nå et varsko om stengte grenser for store grupper syriske flyktninger som forsøker ta seg til Europa langs grensen mellom Tyrkia og Bulgaria. De som klarer å ta seg inn i Bulgaria blir møtt med enten internering under elendige mottaksforhold eller fravær av både mottaksplasser og asylsaksregistrering.

Bakgrunnen for oppfordringen fra NOAS i januar var rapporter fra både UNHCR og den europeiske paraplyorganisasjonen for europeiske asyl- og flyktningeorganisasjoner, ECRE, som dokumenterte svært dårlige forhold i mottak, utstrakt bruk av internering, samt manglende reell tilgang til rettferdig og rimelig asylprosedyre. Både UNHCR og ECRE advarte andre europeiske land mot å returnere asylsøkere til en situasjon som ble betegnet som en «inhuman og nedverdigende behandling» av flyktninger og asylsøkere, noe som ville utgjøre et brudd på Den europeiske menneskerettighetskonvensjonens artikkel 3.

Les NOAS’ oppfordring her.

27. februar mottok NOAS svar fra justisministeren , hvor Anundsen mente at det «på det nåværende tidspunkt ikke er aktuelt å imøtekomme oppfordringen».

6. mars meldte UNHCR om 7.400 asylsøkere og flyktninger og fortsatt bekymring for deres situasjon i Bulgaria. UNHCR kritiserer blokkering av grenseoverganger mellom Tyrkia og Bulgaria, noe som blant annet rammer store grupper av syriske flyktninger.

Forholdene i mottakssentrene er forbedret flere steder, men to sentre har fortsatt forhold under UNHCRs humanitære minstestandard. Det er ingen kartlegging og oppfølging av særlig sårbare asylsøkere og ingen egen mottakskapasitet for enslige mindreårige asylsøkere. Halvparten av asylsøkerne må klare seg utenfor mottak og det er fortsatt store forsinkelser i registrering av asylsøknader for denne gruppen.

Les siste oppdatering på Bulgaria fra UNHCR her.