fbpx
top

Norge må ikke overføre asylsøkere til Hellas

Utlendingsnemnda skal gjenoppta behandlingen av saker om overføring av asylsøkere til Hellas etter ett år med berostillelse. Selv om sakene skal behandles individuelt, legger NOAS og Den norske Helsingforskomité til grunn at resultatet blir det samme, dvs. at ingen asylsøkere overføres til Hellas i medhold av Dublin-forordningen så lenge dette strider med FNs anbefalinger. Vi mener at det fortsatt er grunn til å frykte at returer til Hellas vil kunne utgjøre brudd på Norges internasjonale forpliktelser. Les hele pressemeldingen her.