fbpx
top

Norge må følge FN

Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) anmoder i brev av 27. mars Justisdepartementet om å endre praksis for behandlingen av asylsøknader fra Irak, spesielt for de som kommer fra Bagdad og de sentrale provinsene for øvrig. Alternativt bør behandlingen av sakene stilles i bero inntil en har fått bedre oversikt over sikkerhetssituasjonen i disse områdene. Bakgrunnen for anmodningen er den brutale voldsbølgen som har rammet landet i senere tid, spesielt etter at de amerikanske styrkene trakk seg ut fra Irak i desember 2011. FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) har fastholdt sin anbefaling om ikke å returnere noen til de 5 sentrale provinsene i sør- og Sentral-Irak, inkludert Bagdad. Retur til disse områdene innebærer risiko for å bli utsatt for «tortur eller umenneskelig behandling eller straff» og vil som sådan være i strid med Norges internasjonale forpliktelser. Du kan lese NOAS’ brev til Justisministeren her

Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) anmoder i brev av 27. mars Justisdepartementet om å endre praksis for behandlingen av asylsøknader fra Irak, spesielt for de som kommer fra Bagdad og de sentrale provinsene for øvrig. Alternativt bør behandlingen av sakene stilles i bero inntil en har fått bedre oversikt over sikkerhetssituasjonen i disse områdene. Bakgrunnen for anmodningen er den brutale voldsbølgen som har rammet landet i senere tid, spesielt etter at de amerikanske styrkene trakk seg ut fra Irak i desember 2011. FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) har fastholdt sin anbefaling om ikke å returnere noen til de 5 sentrale provinsene i sør- og Sentral-Irak, inkludert Bagdad. Retur til disse områdene innebærer risiko for å bli utsatt for «tortur eller umenneskelig behandling eller straff» og vil som sådan være i strid med Norges internasjonale forpliktelser. Du kan lese NOAS’ brev til Justisministeren her