fbpx
top

Norge kan ikke stenge grensen for asylsøkere

Regjeringen tåkelegger det faktum at alle som står på norsk grense har rett til å søke asyl – også russere som kommer over grenseovergangen på Storskog.

Å stenge den norske grensen for asylsøkere vil være et åpenbart brudd på menneskerettighetene og FNs flyktningkonvensjon. Uttalelser fra justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl tåkelegger asylretten.

Mehl uttaler at regjeringen kan «stenge grensen» på Storskog mot Russland på noen timers varsel. Hun sier at utgangspunktet er at alle som vil søke asyl i Norge har rett til det, og at det ikke nødvendigvis er aktuelt å stenge grensa for asylsøkere nå.

Retten til å søke asyl er absolutt. Dette er spesielt viktig i en situasjon med krig og konflikt som vi nå opplever. Det er ikke kun et utgangspunkt som regjeringen kan fravike av politiske hensyn. Uten mulighet til å søke asyl og å få en grundig behandling av asylsaken, risikerer flyktninger å bli sendt tilbake til alvorlige overgrep og forfølgelse i hjemlandet i strid med menneskerettighetene.

Russere som flykter for å unngå militærtjeneste i Ukraina vil med stor sannsynlighet ha et beskyttelsesbehov. Å måtte gjennomføre militærtjeneste gir ikke i seg selv grunn til beskyttelse, men russere kan risikere mange år i fengsel om de nekter å delta i angrepskrigen. Strafforfølgelse for å nekte militærtjeneste i en konflikt der slik tjeneste vil kunne inkludere krigsforbrytelser, kan utgjøre forfølgelse. Ingen skal forventes å delta i krigsforbrytelser eller andre grove overgrep, slik vi har sett i Ukraina.

Uklar kommunikasjon om asylretten fra norske myndigheter kan føre til misforståelser med svært alvorlige konsekvenser. Vi risikerer at mennesker med et beskyttelsesbehov ikke får vite at selv om grensen stenges for andre, har de rett til å søke beskyttelse og å få saken sin vurdert. Det gjelder også personer som reiser til Norge med gyldig visum.

Et ønske om å vise handlekraft og sende et signal for å hindre at mennesker på flukt kommer hit kan ikke gå på bekostning av de mange som antagelig har behov for beskyttelse.

NOAS ber regjeringen være tydelige på asylretten, for å sikre at flyktninger får den beskyttelsen de har krav på.