fbpx
top

Norge i EUs asylkontor

19. mars signerte Norge samarbeidsavtalen med EUs asylkontor på Malta, EASO. Avtalen gir Norge observatørstatus i EASOs styre og åpner for norsk deltakelse i EASOs arbeid.

Hellas har formannskapet i EU våren 2014. Samarbeidsavtalen ble derfor signert av den greske EU-ambassadør Theodoros N. Sotiropoulos og leder ved den norske EU-delegasjonen, ambassadør Atle Leikvoll.
Liknende samarbeidsavtaler inngås også med Sveits og Norges to EFTA-samarbeidsland i EØS-avtalen, Island og Lichtenstein.

Press Release Norway