fbpx
top

Norge henviser statsløse til et liv i limbo

Norge utsetter hundrevis av statsløse personer for risiko for en rekke menneskerettighetsbrudd. Sivilsamfunnsgrupper advarer i dag om konsekvensene av at Norge fortsatt ikke har på plass et system for å identifisere og beskytte mennesker uten anerkjent nasjonal identitet.

Dette kommer fram i en omfattende analyse av norsk lov og praksis, som publiseres i dag som del av den europeiske statsløshetsindeksen. Analysen er utarbeidet av NOAS, Norsk organisasjon for asylsøkere og Det Europeiske nettverket for statsløse (ENS). Indeksen er et nettbasert verktøy, som gjennom sammenlikning av lov og praksis vurderer hvordan 14 europeiske land håndterer statsløshet og hvordan de beskytter statsløse personer – holdt opp mot folkeretten og god praksis.

Ann-Magrit Austenå, generalsekretær i NOAS, Norsk organisasjon for asylsøkere, uttaler:

«Norge er bundet av FNs konvensjon om statsløses stilling. Indeksen viser at norske myndigheter gjør ingenting for å identifisere statsløse og gi dem rettighetene de har krav på etter konvensjonen. Norge må følge opp klare anmodninger fra FNs høykommissær for flyktninger, og snarest etablere en statsløshetsprosedyre.»

NOAS gir rettshjelp til statsløse personer, inkludert Roder, som kom til Norge da han var atten år. Han ble født i Iran av en mor fra Irak med flyktningebakgrunn. Hans far, også fra Irak, døde før han ble født. Som konsekvens av kjønnsdiskriminerende praksis, som innebærer at ugifte mødre ikke kan gi videre sitt statsborgerskap uten farskapsbevis, ble Roder statsløs. Med en asylsøknad avslått av norske utlendingsmyndigheter, havnet Roder i et rettslig limbo i ti år. Å bevise at han er statsløs har vært nesten umulig på grunn av mangler i norsk lov. I mellomtiden har han mistet muligheten til å fullføre sin utdannelse, finne jobb eller gifte seg og starte en familie. Livet ble satt på vent.

Statsløshetsindeksen viser mangler i lov, for eksempel manglende statsløshetsvurderingsprosedyre, som betyr at veldig få statsløse kan komme ut av limbo-situasjonen. Statsløse er fanget i en situasjon uten grunnleggende rettigheter der de bor, og uten andre land å returnere til – og må leve på siden av samfunnet og nektes muligheten til å bidra som en samfunnsborger.

Chris Nash, direktør i Det Europeiske nettverket for statsløse, uttalte:

«Norges svikt i å sikre effektive systemer for identifisering og beskyttelse av statsløse utsetter personer som Roder for et liv i limbo. Statsløse personer rammes av mangler i lovverk og praksis, uten at det kan skyldes deres egen feil. De er uten mulighet til å forlate Norge, fordi ingen land anerkjenner dem, og de kan heller ikke gjenoppbygge sine liv i Norge. Dette kan enkelt forebygges, og vår indeks lanseres som en oppfordring til regjeringer om å respektere sine menneskerettighetsforpliktelser og som en ressurs for andre aktører i deres arbeid for å holde sine regjeringer ansvarlige.»

Les indeksen her.