fbpx
top

Norge bryter ikke FNs barnekonvensjon

Det er ikke et brudd med FNs barnekonvensjon at barn blir boende lenge i asylmottak, sier direktør Manuela Ramin-Osmundsen i Utlendingsdirektoratet (UDI). Hun tilbakeviser påstander som Redd Barna fremsatte i helgen.