fbpx
top

– Norge bryter Barnekonvensjonen

Redd Barna og NOAS er kritiske til at flere hundre barn har bodd svært lenge på asylmottak her i landet. 2500 barn under 18 år sitter i asylmottak, og 130 av dem er uten foresatte.