fbpx
top

Norge bør være lojal overfor FNs anbefalinger

– Det er synd at norske myndigheter ikke er mer lojale overfor FNs anbefalinger, sier generalsekretær Morten Tjessem i NOAS etter at 30 irakere ble transportert ut av Norge. – Når det gjelder de sentrale deler av Irak har situasjonen forbedret seg sikkerhetsmessig de siste par årene, men fortsatt er situasjonen slik at FNs høykommissær for flyktninger fraråder tvangsmessig retur av personer fra de sentrale delene av Irak, sier Tjessem og viser til at dette inkluderer Bagdad-området, som den siste tiden har vært preget av en rekke bombeangrep.

.