fbpx
top

Norge bør ta imot 1500 fra Hellas

Regjeringen kan og bør relokalisere 1500 barn/barnefamilier fra Hellas over to år, slik at de kan få tilgang til asylinstituttet og få asylsaken behandlet her i Norge.

NOAS leverer i dag brev til regjeringen der vi ber om at 1500 barn/barnefamilier relokaliseres fra Hellas over to år. Overrekkelsen skjer på markeringen Evakuer barna fra Moria nå utenfor Stortinget kl. 1245 i dag.

­−Norge har sviktet barna i Moria-leiren i Hellas. Situasjonen i leiren har vært graverende over svært lang tid, og barn har ikke fått grunnleggende menneskerettigheter ivaretatt. Etter den katastrofale brannen i leiren, skal regjeringen endelig evakuere sårbare ut av den inhumane situasjonen. Men det burde vært langt flere enn 50. Det er på høy tid at regjeringen handler, sier generalsekretær Ann-Magrit Austenå.

Norge burde ta imot langt flere enn 50 for å bidra til europeisk ansvarsfordeling og en varig løsning for menneskene det gjelder. Norge må bidra til at barn og voksne som er strandet i Hellas får tilgang til en rettssikker behandling av asylsaken. Ikke alle internasjonale utfordringer kan løses ved at Norge sender penger og forventer løsninger i nærområdet.

−Norge har et medansvar for situasjonen i leirene i Hellas. Vi støttet EU-Tyrkia avtalen, som er årsaken til at barn og voksne sitter fast i Hellas uten en rettssikker behandling av asylsaken. Vi har også bidratt med EØS-midler til opprettelsen av Moria-leiren. Leiren har endt opp som et interneringssenter for å beskytte Europa fra flyktninger og migranter – og som smitte-isolat etter at det første utbruddet av Covid-19 ble påvist i leiren. Situasjonen har vært uholdbar, og det er åpenbart at Norge og andre europeisk lands flyktningpolitikk har feilet, sier Austenå.

Norge har kapasitet: asylankomstene er rekordlave, og kommunene er klare til å ta imot. Ankomstsenteret i Østfold har et system for å ivareta karanteneregler og smittevern. I 2016 og 2017 relokaliserte Norge 1500 asylsøkere fra Hellas og Italia, som fikk saken sin behandlet i Norge. Det er fullt mulig å gjøre det samme nå.