fbpx
top

Norge bør ikke overføre asylsøkere til Hellas

I Hellas risikerer asylsøkere å bli mishandlet av politiet eller avvist på grensen. FNs høykomissær for flyktninger har reagert mot Hellas’ praksis med å sende irakere tilbake til Tyrkia hvorfra de returneres til mulig forfølgelse i Irak. 45 av de 74 asylsøkere politiet uttransporterte til Hellas i 2007 var irakere. Når Hellas åpenbart ikke oppfyller sine forpliktelser har Norge et selvstendig folkerettslig ansvar for å sørge for at en person med beskyttelsesbehov ikke blir direkte eller indirekte sendt til et sted der hans liv eller sikkerhet vil være i fare, sier NOAS og Helsingforskomiteen i et brev til utlendingsmyndighetene i dag.


I Hellas risikerer asylsøkere å bli mishandlet av politiet eller avvist på grensen. NOAS og Helsingforskomiteen ber norske utlendingsmyndigheter stanse overføringer av asylsøkere til Hellas etter Dublin-avtalen.
 
Utlendingsnemda hevder at saksbehandlingen i Hellas skjer ”på en betryggende måte”. På tross av filmdokumentasjon av mishandling* og sjokkerende rapporter fra internasjonale menneskerettighetsorganisasjoner**, nøyer UNE seg med å henvise til at greske myndigheter ”har gått inn for å forbedre situasjonen”.
 
– Vi er kritiske til at utlendingsmyndighetene ikke velger å legge til grunn de gjeldende forholdene i Hellas, sier Helsingforskomiteen og NOAS i et brev til UNE i dag.
 
Hellas har dessuten den laveste innvilgelsesprosenten i hele Europa og mange søkere får ikke sin sak skikkelig behandlet. Rettssikkerhetsgarantiene og de sosiale forholdene for asylsøkere, særlig barnefamilier, er svært dårlige.
 
– Hellas avslår mange asylsøkere som ellers ville ha fått flyktningstatus eller subsidiær beskyttelse i Norge. Det er ofte tilfeldigheter som gjør at en asylsøknad blir behandlet i et bestemt land. Slike tilfeldigheter skal ikke være avgjørende om en får beskyttelse eller ikke, sier NOAS og Helsingforskomiteen.
 
Hellas sender også irakere til Tyrkia, hvorfra de returneres til mulig forfølgelse i Irak. Politiet i Norge uttransporterte 74 asylsøkere til Hellas i 2007. 45 av disse var irakere.
 
– Dublinsamarbeidet forutsetter en gjensidig forpliktelse til å respektere Flyktning-konvensjonen og andre relevante menneskerettighetskonvensjoner. Når Hellas åpenbart ikke oppfyller sine forpliktelser har Norge et selvstendig folkerettslig ansvar for å sørge for at en person med beskyttelsesbehov ikke blir direkte eller indirekte sendt til et sted der hans liv eller sikkerhet vil være i fare, sier NOAS og Helsingforskomiteen.
 
 
Kontakt:
Morten Tjessem – generalsekretær i NOAS. Mobil: 97 08 25 41
Berit Lindeman – rådgiver i Helsingforskomiteen. Mobil: 90 93 33 79

Se filmklipp som viser politimishandling i Hellas på Svensk TV4
og på YouTube

Les rapport som dokumenterer systematiske menneskerettighetsbrudd ved gresk asylbehandling her