fbpx
top

Nordisk NGO-kampanje: Ikke send flyktninger tilbake til krig!

Flyktninghjelpen, NOAS og elleve andre nordiske organisasjoner lanserer i dag, 25. september 2007, en felleskampanje for å rette søkelyset på menneskers rett til beskyttelse. Kampanjen inkluderer blant annet en underskriftkampanje, informasjon på nettsiden keepthemsafe.org og andre tiltak.
Flyktninghjelpen, NOAS og elleve andre nordiske organisasjoner lanserer i dag en felleskampanje for å rette søkelyset på menneskers rett til beskyttelse.
Tekst: Astrid Sehl og Helle Veiersted
 
Nordiske myndigheter må ikke sende flyktninger tilbake til krigsområder! Det er oppfordringen fra Flyktninghjelpen og en rekke andre organisasjoner i Norge, Sverige, Danmark, Finland og Island. Gjennom felleskampanjen ”Ikke send flyktninger tilbake til krig”, skal organisasjonene i høst jobbe sammen for at nordiske myndigheter får en mer humanitær flyktningpolitikk. Kampanjen inkluderer blant annet en underskriftskampanje, informasjon på nettsiden keepthemsafe.org og andre tiltak.
 
Sendes hjem
Foruten Flyktninghjelpen står følgende organisasjoner bak kampanjen: Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS), Amnesty International Sverige, Caritas Sverige, Flyktinggruppernas och Asylkommittéernas Riksråd (FARR), Dansk Flyktninghjelp, Amnesty International Danmark, Danmark Røde Kors Asylavdelingen, Amnesty International Finland, Finsk Organisasjon for asylsøkere, Finsk Flyktninghjelp, Finland Røde Kors og Icelandic Human Rights Center.
 
Organisasjonene er kritiske til at asylsøkere som har rett til beskyttelse blir sendt hjem, til tross for at de nordiske landene har undertegnet Flyktningkonvensjonen og andre internasjonale avtaler.
 
– Over 38 millioner mennesker er på flukt i verden i dag. Flesteparten kommer seg aldri ut av hjemlandet. Det er ytterst få som kommer til Europa for å søke om asyl. Vi krever at nordiske regjeringer må gi oppholdstillatelse til flyktninger fra utrygge områder, sier Flyktninghjelpens generalsekretær Tomas C. Archer.
 
Usikker fremtid
Ifølge FN er deler av for eksempel Afghanistan, Somalia og Irak regnet som utrygge. Likevel sender nordiske land folk tilbake med tvang eller nekter å gi dem oppholdstillatelse. I Norge i dag lever mange asylsøkere med avslag i en limbosituasjon, der de verken får oppholdstillatelse og rettigheter som arbeidstillatelse, eller har et trygt hjemsted å vende tilbake til. Mange blir gående hvileløst med en usikker fremtid i møte, i opptil flere år. Denne uverdige situasjonen er en tung belastning for alle som opplever det, uansett kjønn, alder og hjemland.
 
– Et minimumskrav til regjeringene, er at de følger retningslinjene for retur fra
FNs Høykommissær for flyktninger. Ingen mennesker skal sendes til områder der det er en reell risiko for å bli utsatt for forfølgelse, drap, tortur og andre alvorlige menneskerettskrenkelser, sier Archer.
 
Initiativ fra UNHCR
Kampanjen er startet på initiativ fra FNs Høykommissær for flyktninger (UNHCR), ved regionalkontoret i Sverige. I løpet av høsten vil Flyktninghjelpen arrangere en rekke aktiviteter i Norge for å samle inn underskrifter. Målet er å samle inn tusenvis av underskrifter som skal overleveres nordiske politikere under en internasjonal konferanse i Stockholm i desember.
 
Vis din støtte til mennesker på flukt ved å skrive under på kampanjen her!