fbpx
top

Nominasjon til nytt KIM

Regjeringen skal i løpet av året utnevne ett nytt Kontaktutvalg mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene (KIM) og det er nå åpent for nominasjoner til dette, med frist 23. september.

Regjeringen skal nedsette det nye KIM i løpet av høsten 2013, KIM gjelder da fra 1. januar 2014 og til 2017. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har ansvaret for å gjennomføre nominasjonsprosessen og har lagt ut informasjon om dette. Informasjon er både til de som ønsker å foreslå kanditater til KIM og de som blir foreslått som kandidater:

Informasjon på imdi.no
Informasjonsskriv om nominasjonsprosessen (PDF).
Forslagsskjema (word)
CVskjema (word)