fbpx
top

NOCRE-møte i Oslo

Generalsekretær i European Council on Refugees and Exiles (ECRE), Michael Diedring, besøker Oslo denne uken sammen med representanter for ECREs medlemsorganisasjoner i Danmark og Sverige: Det er duket for en serie møter i NOCRE, ECREs nordiske gren.

Første møtedag åpnet med et allmøte for NOAS’ ansatte der Diedring introduserte ECREs arbeid fra deres kontor i Brussel. ECRE arbeider blant annet  opp mot European Asylum Support Office (EASO) og den europeiske kommisjonen,  og de inngår i ulike samarbeidsnettverk. Det finnes stor kompetanse i ECRE som også står til NOAS’ disposisjon, blant annet i saker som faller inn under Dublin II-regelverket.

Ukas andre møtedag inneholdt innlegg fra UNHCRs kontor i Sverige v/ Irfan Qaiser og fra barnepsykolog ved Nasjonalt kunnskapssenter for vold og traumatisk stress, Marit C. Borchgrevink. Qaiser presenterte et andreutkast til UNHCR-retningslinjer om barnets beste og Borchgrevink greiet ut om asylbarn og psykisk helse. Det ble en interessant diskusjon mellom representanter fra Amnesty, Flyktninghjelpen, NOAS, Redd Barna, Caritas Sverige, Sveriges Røde Kors og Dansk Flyktningehjelp. Noen av spørsmålene som meldte seg var «hvordan kan generelle retningslinjer fra UNHCR bli detaljerte nok til at de blir et godt verktøy for oss?» og «hvordan forsikre at kunnskap om psykisk helse blir en mer forankret del av asylinstituttet?»

Les mer om tema her:

ECREs nettside

ECRE-rapport 2013: Dublin II Regulation: lives on hold

Borchgrevink m.fl.: NOU 2011:10 «I Velfredsstatens venterom. Mottakstilbudet for asylsøkere» (PDF)