fbpx
top

NOAS vil ha irakere i stornemnd

Norge fortsetter å trosse FNs høykommisssær for flyktninger som sier at ingen bør sendes tilbake til Sør- og Sentral-Irak. – At noen gis avslag og at noen gis opphold, når de kommer fra samme område, taler for at stornemnd bør ta denne saken, sier generalsekretær Morten Tjessem i NOAS. Tjessem sammenligner sakene med de 40 afghanske flyktningene som i sommer slo leir foran Stortinget. – Det er ingen tvil om at praksisen i forhold til irakere er et mye klarere brudd med FN sin anbefaling enn afghanistan-saken, sier Tjessem.