fbpx
top

NOAS var gjest i programmet «Timen» i P4

Avdelingsleder Sylo Taraku i NOAS var gjest hos Gerd Johansen i programmet Timen i P4, 15. mars 2008. Tema for programmet var NOAS’ arbeid for asylsøkeres rettigheter i Norge. I tillegg til å fortelle om NOAS’ arbeid, svarte Taraku på flere spørsmål: alt fra om hvorfor asylsøkere kommer til Norge til spørsmål om utfordringene knyttet til integrering av dem som får bli. Taraku sa blant annet at asylbehandlingen er blant de største menneskerettighetsutfordringene i Norge. – Avgjørelsen i enkeltsaker har direkte konsekvenser for en person eller familie, det handler ofte om liv og død. Derfor er det viktig med et godt rettsikkerhetssystem i asylprosessen.