fbpx
top

NOAS uttaler seg om EUs «elektroniske mur» for Europa

EUs omstridte «elektroniske mur» for Europa – EUROSUR – et forsvarsverk av overvåkingsteknologi, grensekontroll og samarbeid mellom europeiske lands politimyndigheter iverksettes 1. oktober 2013

NOAS er opptatt  av at EUROSUR må ha et humanitært og ikke bare et teknisk-juridisk grensevakt-oppdrag.Norges tekniske og økonomiske bidrag til EUROSUR-overvåking og grensevaktarbeid må følges opp av like store ressurser for å sikre at Schengen-landene ivaretar asylsøkernes rettssikkerhet, liv og helse.

Det må være strenge krav til retningslinjer for håndtering av sårbare asylsøkere. Alle som har behov for det må få en reell mulighet til å søke asyl og få sin sak behandlet, sier Generalsekretær i NOAS Ann-Magritt Austenå til ABC Nyheter, les oppslaget her: