fbpx
top

NOAS under Arendalsuka

NOAS er tilstede på fire arrangementer under Arendalsuka. Velkommen!

Sammen med Flyktninghjelpen og Redd Barna inviterer NOAS til to arrangementer under Arendalsuka – «Antallet asylsøkere er rekordlavt – er det krise?» og «Skal ikke familier få være sammen?» Vi deltar også på «Sterke historier om rettssikkerhet og statlig maktmisbruk i asyl» og «Menneskerettighetslekene – Det Store Oppgjøret».

Antallet asylsøkere til Norge har gått kraftig ned, men familiegjenforeninger holder innvandringsdebatten varm. Flere politiske partier har tatt til orde for å stramme ytterligere inn på reglene for familiegjenforening. Men hvor mange flyktninger kommer egentlig på familiegjenforening? Hva betyr et strengere regelverk for mennesker som nektes trygghet for sine nærmeste? Hva betyr det for mennesker på flukt – og hvilke konsekvenser har det for flyktningers integrering i samfunnet vårt?

«Skal ikke familier få være sammen?»

På arrangementet «Skal ikke familier få være sammen?» onsdag 14. august 11:00-12:00 innleder Wilfried Buchorn, representant for Nord-Europa, FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) om anbefalinger i FN-rapporten «Families together».

Seniorrådgiver Jon Ole Martinsen i NOAS kommenterer hva anbefalingene i rapporten betyr for Norge. Deretter debatterer stortingrepresentantene Mari Holm Lønseth (H), Masud Gharahkhani (Ap) og Guri Melby (V). Moderator er seniorrådgiver Pål Nesse, fra Flyktninghjelpen.

«Antallet asylsøkere er rekordlavt – er det krise?»

Verden og Europa trenger bedre ansvarsdeling og samarbeid om flyktninger. FN har behov for at 1,2 millioner flyktninger som ikke får tilstrekkelig beskyttelse der de er, overføres til andre mottakerland. I fjor ble bare 5 prosent av behovet dekket. Hellas, som håndterer mange av Europas asylsøkere i overfylte leire på de greske øyer, trenger avlastning. Samtidig har antallet asylsøkere til Norge falt dramatisk. Flere norske kommuner har etter 2015 styrket kapasiteten og ber nå om å få bosette flere flyktninger.

På arrangementet «Antallet asylsøkere er rekordlavt – er det krise?» onsdag 14. august kl 0930-1030 spør Flyktninghjelpen:

Hvordan skal vi sikre at Norge tar ansvar for å gi flyktninger beskyttelse, også når færre asylsøkere kommer hit? Hvorfor får ikke kommuner som ønsker å bosette flere flyktninger en mulighet til å bidra?

Medvirkende er Kristoffer Sivertsen (FrP), statssekretær, Justis- og beredskapsdepartementet, Kommunenes Sentralforbund, representant bekreftes senere, Gunn Åmdal Mongstad (SP), ordfører, Solund kommune, Per A Thorbjørnsen (V), kommunalråd, Stavanger kommune, Karin Andersen (SV), leder, Stortingets Kommunal- og forvaltningskomité og Pål Nesse, seniorrådgiver, Flyktninghjelpen.

«Sterke historier om rettssikkerhet og statlig maktmisbruk i asyl»

Seniorrådgiver Jon Ole Martinsen i NOAS deltar på arrangementet «Sterke historier om rettssikkerhet og statlig maktmisbruk i asyl» (Norges Kristne Råd) torsdag 15. august kl 1330-1430. Der vil du få høre folkeopplysende fortellinger og sterke historier om mangel på rettssikkerhet for kristne konvertitter i norsk asylforvaltning.

NOAS’ styreleder Kai Eide utfordrer Anine Kierulf, fagdirektør ved Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) til menneskerettighetsduell i regi av Den norske Helsingforskomité, Amnesty International Norge og Raftostiftelsen. «Menneskerettighetslekene – Det Store Oppgjøret» går av stabelen onsdag 14. august kl 17.