fbpx
top

NOAS støtter selvbosetting

NOAS støtter UDI-direktør Frode Forfangs forslag om å la asylsøkere få velge bosted selv. Å la pengene følge flyktningene vil både styrke integrering og gi raskere bosetting, mener Forfang.

NOAS har lenge argumentert for at det må tenkes nytt for å få til en raskere bosetting av asylsøkere som har fått opphold i Norge. Enten må regjeringen komme kommunene i møte med økt boligbygging, nye og mer fleksible tiltak og justerte satser, eller den må åpne for å tenke helt nytt – og flytte initiativet fra kommunene og over på flyktningene selv.

Dagens fastlåste situasjon, hvor kommunene i realiteten helt ukoordinert styrer bosettingen av asylsøkere med opphold, er uholdbar. Alt for mange blir sittende passivisert som venteklienter på mottak i stedet for selv å kunne ta et større ansvar for å komme i gang med egne liv i Norge. NOAS deler Forfangs vurdering av at dagens system bare skaper tapere – og på sikt vil koste samfunnet mer enn om de asylsøkere som er i stand til det fikk ta ansvar for egen situasjon og bosetting.

Les intervjuet med Frode Forfang i Vårt Land 11. august.