fbpx
top

NOAS støtter forslag om forbud mot bruk av barn som tolk

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har i en høring foreslått å innføre et forbud i forvaltningsloven mot bruk av barn som tolk. I vår høringsuttalelse støtter vi forslaget.

Formålet med lovbestemmelsen er hensynet til barnets beste og å sikre en forsvarlig saksbehandling. Det vil ofte være en urimelig belastning for barn å tolke eller videreformidle informasjon mellom forvaltningen og voksne. Som oftest er det familie barn tolker for og barna blir satt i en vanskelig dobbeltrolle. Barn har heller ikke de faglige forutsetningene for å kunne tolke. En slik lovbestemmelse i forvaltningsloven vil favne offentlig sektor bredt.

NOAS driver i dag Informasjonsprogrammet for nyankomne asylsøkere på oppdrag fra Utlendingsdirektoratet. Vi har lenge hatt en praksis hvor vi ikke benytter barn som tolk i våre møter med nyankomne asylsøkere.

Les vår høringsuttalelse her: Høring – innføring av forbud mot bruk av barn som tolk (forvaltningsloven)

Les høringsbrevet her: http://www.regjeringen.no/pages/38715403/Horingsbrev.pdf