fbpx
top

NOAS søker generalsekretær!

Vår generalsekretær går av med pensjon og vi søker hans etterfølger.

Vi søker etter en tydelig og erfaren leder som har et sterkt engasjement for asylsøkere, flyktninger og menneskerettigheter. Generalsekretæren har det overordnede ansvaret for organisasjonens arbeid og skal sikre at NOAS er best mulig organisert for å kunne ivareta asylsøkere og flyktningers rettssikkerhet.

Vi ønsker en motiverende og trygg leder som evner å sette retning for organisasjonen, skape fornyelse, forankre og iverksette strategi, planer og prosjekter. Som generalsekretær må du være flink til å se og utvikle dine ledere og medarbeidere, og du må evne å delegere og jobbe godt gjennom andre. Å bidra til felles forståelse for mål og prioriteringer og tydeliggjøring av roller og ansvar er viktig for å få utnyttet organisasjonens kraft på en god måte.

Vi ønsker også at generalsekretæren har et sterkt engasjement for organisasjonens viktige rolle og bidrag i samfunnet. Du må kunne representere NOAS eksternt som handlekraftig og troverdig i asyl – og flyktningspørsmål. Generalsekretæren skal sammen med nøkkelpersoner sikre at NOAS har et solid og bærekraftig økonomisk fundament for fremtiden, og er helt sentral i NOAS sitt arbeid med langsiktig finansiering og fundraising.

Ønskede kvalifikasjoner og erfaringer:
 • Ledererfaring fra kunnskapstung virksomhet
 • Inneha bred samfunnskunnskap, politisk innsikt og kunnskap om asyl- og utlendingsfeltet
 • Erfaring fra organisasjonsliv, interesseorganisasjoner eller frivillige organisasjoner er en stor fordel
 • Dokumentert erfaring med utviklings- og finansieringsarbeid
 • Solid erfaring fra økonomistyring
 • Relevant høyere utdanning
Personlige egenskaper:
 • Trygg, samlende, engasjerende og motiverende leder
 • Evner å sette klar retning, delegerer og spille andre gode
 • Beslutningsdyktig og med god gjennomføringsevne
 • Strukturert og ryddig arbeidsform
 • Evne til å skape et godt samarbeidsmiljø
 • Sterke kommunikasjonsferdigheter på norsk og engelsk, både muntlig og skriftlig

Vi tilbyr en spennende og meningsfull jobb med engasjerte, dedikerte og kompetente medarbeidere. Du får mulighet til å være en aktiv bidragsyter og pådriver i en organisasjon som har en viktig stemme i flyktningpolitiske spørsmål.
Lønn og betingelser etter avtale.

Stillingen rapporterer til styret i NOAS.

Høres det spennende ut? Vi vil gjerne høre fra deg! Søknadsfrist er 9. oktober, men aktuelle søkere vil behandles fortløpende.

Ta gjerne kontakt med våre rådgivere i Assessit Trine Bjertnes Tangen mob. 905 53 525 og Tove Gartland mob. 958 99 755.