fbpx
top

NOAS søker 1 prosjektleder, 1 rådgiver og 6 konsulenter

Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS) skal fra 1. januar 2005 drive et informasjons- og veiledningsprogram på transittmottakene Tanum i Bærum og Lierskogen i Lier.

Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS) skal fra 1. januar 2005 drive et informasjons- og veiledningsprogram på transittmottakene Tanum i Bærum og Lierskogen i Lier.

Programmet skal informere alle nyankomne asylsøkere på deres eget språk om asylprosedyre og betingelser for å få asyl. Programmet skal være operativt alle ukedager.

Vi søker medarbeidere med god beherskelse av aktuelle språk, i tillegg til god beherskelse av norsk og engelsk. Søkere bør fortrinnsvis ha høyere juridisk eller annen relevant utdanning. Prosjektleder bør i tillegg ha ledererfaring. For samtlige stillinger vil det bli lagt stor vekt på systemforståelse, analytiske evner og personlig egnethet. Alle medarbeidere vil gjennomføre et lønnet opplæringsprogram.

Aktuelle språk er blant annet: dari, persisk, pashto, arabisk, somalisk, russisk, fransk og amharisk.

Lønn i samsvar med Statens lønnsregulativ.
Arbeidstid: heltid (enkelte stillinger i deltid) i turnus.
Arbeidssted: Tanum i Bærum og Lierskogen i Lier.
Søknadsfrist: 20. oktober.
Søknad sendes: NOAS, Postboks 8893 Youngstorget, 0028 Oslo.
Tiltredelse: Prosjektleder: snarlig. Rådgiver og konsulenter: 1. januar.
Kontaktpersoner: Generalsekretær Morten Tjessem eller fagsjef Rune Berglund Steen, tlf.: 22 36 56 60.