fbpx
top

NOAS søker generalsekretær

NOAS søker etter ny generalsekretær. Vår generalsekretær gjennom åtte år har fått ny stilling, og vi ønsker en tydelig toppleder som har et sterkt engasjement for asylsøkere og menneskerettigheter.  Generalsekretæren er tillagt det overordnede ansvaret for organisasjonens arbeid, og skal sikre at NOAS er best mulig organisert for å kunne ivareta asylsøkernes rettssikkerhet.

NOAS legger vekt på at generalsekretæren har en grunnleggende forståelse av organisasjonens viktige rolle og bidrag i samfunnet, og generalsekretæren må kunne profilere NOAS som handlekraftig og troverdig i asylspørsmål.

Se fullstendig utlysning her