fbpx
top

NOAS' årsrapport

Som vanlig er årsrapporten til NOAS lagt fram foran organisasjonens generalforsamling. Her gis det en oversikt over hva organisasjonen arbeidet med i fjoråret. Særlig vekt er lagt på hvilke asylpolitiske spørsmål som gjorde seg gjeldende, og hvordan NOAS forsøkte å påvirke i disse. Rapporten kan lastes ned her.