fbpx
top

NOAS roser Andøy kommune

Under folkemøtet på Andøya avviste fung. generalsekretær i NOAS, Sylo Taraku, beskyldningene om at NOAS bagatelliserer utfordringer i norsk asylpolitikk. – Vi har blant annet uttalt en bekymring i forhold til størrelse på mottaket i Skarsteindalen. Rundt 500 kan Andøy takle, men noe større enn det bør det ikke bli i første omgang av hensyn til størrelsen på plassen. Hvis alt fungerer, kan man heller øke etter hvert, sa han. Taraku synes ikke det er rart at folk er bekymret for å få Norges største asylmottak til Andøy. – Ikke når man ser på mediedekningen. Men virkeligheten er at det går bra rundt om på mottakene i landet, sa han. Taraku benyttet anledningen til å rose Andøy kommune som har tatt utfordringen fra UDI på strak arm. – Jeg tror kommunen vil forhandle seg fram til en god avtale med UDI, og bli et flaggskip i forhold til asylmottak i Norge, sa han.