fbpx
top

NOAS: Returavtale med Eritrea er helt uakseptabelt

NOAS reagerer meget sterkt på opplysningene som framkommer i dagens Klassekampen, der statssekretær Pål Lønseth uttaler at det jobbes med en returavtale med Eritrea. Dette landet har over tid vært kjent som et av de verste i verden når det gjelder menneskerettighetsbrudd, både i grovhet og omfang.Til nå har norske myndigheter ikke gått inn på å tvangsreturnere avslåtte asylsøkere til landet, på grunn av risikoen for reaksjoner fra myndighetene etter retur. NOAS kan ikke se noe som tilsier en endret vurdering.


NOAS reagerer meget sterkt på opplysningene som framkommer i dagens Klassekampen, der statssekretær Pål Lønseth uttaler at det jobbes med en returavtale med Eritrea.

Eritrea har over tid vært kjent som et av de verste landene i verden når det gjelder menneskerettighetsbrudd, både i grovhet og omfang.

De rapporter som kommer ut vitner entydig om vilkårlig fengsling uten rettergang på ubestemt tid, utstrakt bruk av grove torturmetoder og umenneskelige fengslingsforhold. Blant kildene er rømte fangevoktere.

Siden 2002 har obligatorisk militærtjeneste blitt brukt til å holde landets befolkning i en form for statlig trelldom på ubestemt tid.

Uavhengig media ble fullstendig rasert i 2001 og journalister er enten fengslet, forsvunnet, drept eller flyktet.
Fra 2002 har det vært forbud mot religiøs aktivitet, bortsett fra regulert virksomhet innen fire statskontrollerte trossamfunn; Sunni islam, den eritreiske ortodokse kirken, den romersk katolske kirke og den evangelisk lutherske kirke i Eritrea.

Tvangsretur til Eritrea er i strid med FNs klare råd.

I tillegg foreligger det en rekke eksempler på at gjennomførte tvangsreturer til Eritrea har fått fatale konsekvenser:

2002: Tvangsretur av 223 eritreree fra Malta. Minst 180 av disse fikk lange fengselsstraffer, og det er meldt om flere som har omkommet i fengsel.
2008: Tvangsretur av 1200 eritreere fra Egypt. Flertallet av disse havnet i militærfengsler, der de ble sittende mi minst et halvt år.
2008: Italia dømmes av menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg for tvangsretur til tortur.
2008: To eritreere ble tvangsendt fra Tyskland. Ingen av disse er sett siden ankomsten.

Det er ikke rapportert noe som tyder på at situasjonen i Eritrea har blitt bedre i senere tid. Myndighetene i landet har i tillegg valgt i enda sterkere grad enn tidligere å isolere seg fra det internasjonale samfunnet. De siste utenlandske organisasjonene som har fortsatt å drive humanitært arbeid, har nylig blitt bedt om å forlate Eritrea. Dette inkluderer Kirkens Nødhjelp, som vil avslutte sitt arbeid der i mars, etter å ha vært i landet siden 1970-tallet.

Til nå har norske myndigheter ikke gått inn på å tvangsreturnere avslåtte asylsøkere til landet, på grunn av risikoen for reaksjoner fra myndighetene etter retur. Vi kan ikke se noe som tilsier en endret vurdering.

Vi siterer Eritrea-ekspert Kjetil Tronvoll ved Norsk Senter for Menneskerettigheter, som uttaler til Klassekampen:

– Hvis det gjennomføres returer av eritreere så er det ekstremt kritikkverdig. Vi har ingen oversikt over konsekvense og farene vi utsetter disse personene for, og dette er ikke hypotetiske, men helt reelle farer.

NOAS, 30.01.2012

Kontakt:
Ann-Magrit Austenå   959 26 448
Jon Ole Martinsen     404 93 689
Ingvald Bertelsen      975 63 941