fbpx
top

NOAS’ rettshjelpsarbeid virker

De tre siste årene har til sammen 275 personer fått opphold i Norge etter rettshjelp fra NOAS. Det er nesten halvparten (46%) av personene som fikk svar fra utlendingsmyndighetene, etter at NOAS var engasjert i saken.

NOAS har gjennomgått over 4000 saker siste tre år

NOAS gir gratis rettshjelp i asylsaker. Asylsøkere som har fått avslag fra Utlendingsdirektoratet (UDI) eller Utlendingsnemnda (UNE) kan levere saken til oss, og få en vurdering av den. Vi gjennomgår alle sakene vi mottar. Vi går videre med saker der vi mener asylsøkeren har rett til beskyttelse eller opphold på humanitært grunnlag og vi ser muligheter for å endre et negativt vedtak.De fleste asylsøkerne som kontakter oss, har fått endelig avslag fra UNE. Et slikt vedtak er vanskelig å endre. NOAS avviser mange av sakene vi mottar, fordi vi mener det ikke er realistiske muligheter for å endre resultatet. Selv om vi kan være uenige i at det er gitt avslag i en sak, vil det ofte være vanskelig å få vedtaket omgjort. Asylsøkere som får saken avvist hos oss, får en forklaring på hvorfor vi ikke ser grunnlag for å gå videre med den.

NOAS engasjerer seg i saker hvor det er gjort feil, hvor det foreligger ny informasjon av vesentlig betydning for saken, eller hvor det er prinsipielt viktig å utfordre utlendingsmyndighetenes praksis. Vi skriver da til UNE på vegne av asylsøkeren.

Nesten halvparten av personene NOAS bistod fikk opphold

De tre siste årene har NOAS til sammen fått svar fra UNE i sakene til 593 personer. Nesten halvparten av dem fikk oppholdstillatelse etter at NOAS hadde engasjert seg i saken. Dette er mennesker som hadde rett til opphold i Norge, og som har fått denne retten oppfylt med bistand fra oss.

I saker hvor NOAS deltok i nemndmøte, fikk 76 prosent av personene innvilgelse.