fbpx
top

NOAS’ rettshjelpsarbeid virker

De fire siste årene har til sammen 391 personer fått opphold i Norge etter rettshjelp fra NOAS. Det er nesten halvparten (46%) av personene som fikk svar fra utlendingsmyndighetene, etter at NOAS var engasjert i saken.

NOAS har gjennomgått 5000 saker de siste fire årene.

NOAS gir gratis rettshjelp i saker om asyl, familieinnvandring, permanent opphold og statsborgerskap. Les mer om de ulike sakstypene her.

Vi gjennomgår alle sakene vi mottar, men går bare videre med saker der vi mener en søknad bør innvilges og vi ser muligheter for å endre et negativt vedtak.

NOAS avviser mange av sakene vi mottar, fordi vi mener det ikke er realistisk å få endret resultatet. Selv om vi kan være uenige i at det er gitt avslag i en sak, vil det ofte være vanskelig å få vedtaket omgjort. Vi forklarer personer som får saken avvist hos oss, hvorfor vi ikke ser grunnlag for å gå videre med den.

NOAS engasjerer seg i saker hvor det er gjort feil, hvor det foreligger ny informasjon av vesentlig betydning for saken, eller hvor det er prinsipielt viktig å utfordre utlendingsmyndighetenes praksis. Vi skriver da til UDI eller til UNE på vegne av personen saken gjelder.

Nesten halvparten av personene NOAS bistod fikk opphold

De fire siste årene har NOAS til sammen fått svar fra UNE i sakene til 760 personer. Nesten halvparten av dem fikk oppholdstillatelse etter at NOAS hadde engasjert seg i saken. Dette er mennesker som hadde rett til opphold i Norge, og som har fått denne retten oppfylt med bistand fra oss.