fbpx
top

NOAS reagerer sterkt

En kvinnelig beboer på Lier Ventemottak ble nektet å bli sendt til legevakten. Hun har siden lørdag 8. mars bedt mottaket om helsehjelp uten å nå frem. Hun har ikke hatt en time hos helsekontoret på Lier ventemottak i uke 11 slik mottaket hevder overfor media. Fredag 14. mars ble hun undersøkt ved Ullevaal sykehus. Resultatet fra prøvene ved Ullevaal sykehus viste at hun hadde alvorlige problemer med blant annet blodmangel. En overlege ved Ullevaal mente at hun måtte til Legevakten med en gang. Ullevaal sykehus tok kontakt med både mottaksleder og med mottakets helsetjeneste, men uten at det hjalp. Også NOAS ba mottaket om å kjøre henne til Legevakten, på bakgrunn av anfebalingen fra Ullevaal, men mottaket nektet dette. Mottaksleder, Harald Nesset sier til NOAS at de bare forholder seg til helsetjenesten på mottaket. Til Liernett sier han at mottaket ikke kan la NOAS eller andre umiddelbart komme inn for å kjøre noen til sykehus. Omsider fikk NOAS kjørt henne til Legevakten på Drammens sykehus, der hun øyeblikkelig ble innlagt på sykehuset og fikk hele tre poser med blodoverføring. – Jeg kan ikke skjønne at Ventemottaket tok sjansen på å la være og kjøre henne til legevakta, fordi hennes situasjon kunne være livstruende. Jeg synes det er en for høy terskel for å få nødvendig medisinsk hjelp ved Ventemottaket, sier Sylo Taraku. Juridisk rådgiver Andreas Furuseth i NOAS sier til NRK radio at dette viser at personer som har alvorlige helseproblemer må tas på alvor i langt større grad enn det som er tilfelle. Mottaksleder Harald Nesset fastholder i dag 17.3. på NRK mottakets egen oppfatning om at "det var ikke noen akutt situasjon hun var oppe i".