fbpx
top

NOAS reagerer på dårlig rettssikkerhet for lengeværende barn

NOAS sendte i går brev til Utlendingsnemnda og Politiets utlendingsenhet med kritikk av deres håndtering av saker som gjelder lengeværende barn. NOAS reagerer blant annet på at det ikke gjøres oppdaterte vurderinger av barns tilknytning før familier med lang oppholdstid sendes ut av landet.

NOAS stiller spørsmål ved om Utlendingsnemnda oppfyller sin informasjons- og veiledningsplikt, og om barns rett til å bli hørt blir ivaretatt. Vi er også kritiske til måten flere av tvangsreturene av barnefamilier har foregått på, og ønsker nærmere informasjon om hvordan politiet ivaretar barn i en tvangsretursituasjon. 

Les NOAS’ brev til Utlendingsnemnda her.
Les NOAS’ brev til Politiets utlendingsenhet her.

Brevet som NOAS sendte Utlendingsnemnda i forrige uke, med krav om stans i utsendelsene av familier med sterk tilknytning, finnes her.