fbpx
top

NOAS reagerer mot tvangsreturer til Gaza

I følge informasjon gitt til NOAS fra Politiets Utlendingsenhet har norske myndigheter nylig tvangsreturnert ni palestinske asylsøkere til Gaza, via Egypt. Egypts ambassade opplyser at egyptiske myndigheter i slike tilfeller samarbeider om å utstede transittvisum, også når palestinerne ikke søker om dette selv. NOAS mener det er beklagelig at Norge nå gjennomfører tvangsreturer til de palestinske områdene, spesielt til Gaza, der menneskerettighetssituasjonen fremdeles er dårlig og sikkerhetssituasjonen stadig må regnes som ustabil og uforutsigbar. 


I følge informasjon gitt til NOAS fra Politiets Utlendingsenhet har norske myndigheter nylig tvangsreturnert ni palestinske asylsøkere til Gaza, via Egypt. Egypts ambassade opplyser at egyptiske myndigheter i slike tilfeller samarbeider om å utstede transittvisum, også når palestinerne ikke søker om dette selv. Etter ankomst Kairo flyplass blir palestinerne eskortert til grenseovergangen ved Rafah av egyptiske myndigheter.

Den egyptiske ambassaden bekrefter at de gir ut transittvisum til palestinere som er registrert som hjemmehørende på Gaza, ved henvendelse fra norske myndigheter. Politiet har som regel tilgang til gyldig pass for denne gruppen, siden dette kreves framlagt for at asylsøkerne i det hele tatt skal bli trodd på at de er fra de okkuperte områdene, og få sin asylsøknad behandlet. Pass kan i de fleste tilfeller skaffes fra den palestinske representasjonen i Oslo, som innhenter opplysninger fra folkeregisteret for innbyggerne på Gaza og Vestbredden, administrert av selvstyremyndighetene på Vestbredden.

Hvis norske myndigheter har tilgang på palestinernes pass kan de nå søke visum fra egyptiske myndigheter på vegne av palestinerne, slik at det utstedes korttidsvisum (tre dager) som muliggjør deportasjon inn til Gaza.  NOAS har ikke fått opplysninger som tyder på at ordningen er basert på noen skriftlig avtale mellom norske og egyptiske myndigheter.

International Organisation for Migration (IOM), som vanligvis bistår ved frivillige returer til hjemland, assisterer ikke ved returer til Gaza. De som måtte ønske å returnere til Gaza frivillig fra Norge må benytte seg av en egen ordning som Politiet har utarbeidet i samarbeid med UDI, der en på visse vilkår kan bli innvilget samme reintegreringsstøtte som med retur med IOM. Hovedvilkåret for slik økonomisk støtte er at søkeren blir innvilget transittvisum til Egypt.

Når det gjelder Vestbredden, så har tvangsutsendelser vært mulige over en lengre periode. I 2010 skal 7 personer ha blitt returnert dit via Jordan, mens 10 har lidd samme skjebne så langt i 2011.

NOAS kom tidligere i år med rapporten Retur til hva? som omhandler situasjonen for palestinske asylsøkere og gir en vurdering av den norske praksisen for gruppen.

Norge endret praksisen overfor palestinske asylsøkere i 2009. Før omleggingen fikk de fleste fra Gaza og Vestbredden beskyttelse, men siden har kun et mindretall blitt innvilget dette, noe som har vært i strid med anbefalingene til FNs Høykommissær for flyktninger (UNHCR).

NOAS mener det er beklagelig at Norge nå gjennomfører tvangsreturer til de palestinske områdene, spesielt til Gaza. Selv om det nylig har vært tegn til politisk avspenning i området, er menneskerettighetssituasjonen i Gaza fremdeles dårlig og sikkerhetssituasjonen stadig å regne som ustabil og uforutsigbar.  I denne situasjonen bør norske myndigheter være tilbakeholdne og vise varsomhet. Vi mener det er grunn til bekymring for hvordan det vil gå med de som blir returnert.

NOAS mener det bør gis opphold til en større andel av de palestinske asylsøkerne, i tråd med det som var politikken før omleggingen i 2009. Den langt strengere norske praksisen i de siste årene har ikke reflektert en reell endring i forholdene i de okkuperte områdene.

I tillegg mener NOAS det er grunnlag for å gi opphold til flere av humanitære årsaker. Mange i gruppen er traumatiserte etter opplevelsene de har hatt, og tilstanden har ofte blitt forverret i løpet av tiden i Norge, på grunn av belastningen som ligger i å leve i en uavklart situasjon. For mange, spesielt de som har vært hjemmehørende på Gaza, har det fram til nylig ikke vært mulig å returnere frivillig.

Kontakt: Kommunikasjonsrådgiver Ingvald Bertelsen 97 56 39 41