fbpx
top

NOAS reagerer mot at barn avhøres alene i asylsaker

Barn helt ned til seks år som kommer alene som asylsøkere, går rett i avhør hos Politiets utlendingsenhet uten verge. PU får nå kraftig kritikk fra flere hold for måten de yngste asylsøkerne håndteres på. Det som i utgangspunktet skal være en enkel registrering av personalia, familierelasjoner og reiserute før selve asylprosessen starter, har utviklet seg til å bli det rettssikkerhetsutvalget i Advokatforeningen kaller et regelrett avhør. Generalsekretær Morten Tjessem i NOAS, mener PU utviser dårlig skjønn. – Vi stiller oss bak kravet om at praksisen må legges om. Barna skal ha verge i en slik situasjon. Jeg er overrasket over å høre at PU går så grundig til verks under registreringen, nettopp fordi det er snakk om barn og fordi det skal være personer til stede som ivaretar barnets rettigheter, sier Tjessem.

Mer