fbpx
top

NOAS: Positivt at utvalget ikke går inn for instruksjonsrett i asylsaker

I går presenterte Mæland-utvalget en rapport hvor de går inn for å gi regjeringen økt -adgang til å instruere Utlendingsnemnda- (UNE). Rådet gjelder alle- utlendingssaker bortsett fra asyl-saker. Sylo Taraku, konstituert generalsekretær i Noas er fornøyd med at utvalget ber regjeringen holde seg unna asylsakene i UNE. Men han mener det er uheldig dersom politiske instrukser vil gjøre- innvandringspolitikken mindre forutsigbar. – Vi vil advare mot detaljstyring. Man må ikke gjøre innvandringspolitikken så uforutsigbar at det daglige politiske klimaet skal gjøre at utlendinger får eller mister rettigheter, sier han. (Se også et innslag med NOAS på Nrk morgennyhetene, fra kl. 09.34)

Vil gi Storberget mer makt

Vårt Land  –  08.04.2010
Forfatter: Håvard Therkelsen

I går presenterte Mæland-utvalget en rapport hvor de går inn for å gi regjeringen økt -adgang til å instruere Utlendingsnemnda- (UNE). Rådet gjelder alle- utlendingssaker bortsett fra asyl-saker. Reaksjonene lot ikke vente- på seg.

 

 

 

– Dagens politiske klima gjør meg bekymret og skeptisk til forslaget. Å gi regjeringen større instruksjonsrett vil gjøre UNE mindre uavhengig og innvandringspolitikken mer restriktiv, sier generalsekretær John -Peder Egenæs i Amnesty i Norge til NTB.

Skeptisk. Reaksjonen deles av Rune Berglund Steen i Anti-rasistisk Senter.

– Dette forslaget samler mye makt i Justisdepartementet. Men siden de konkrete klagesakene ikke havner der, har vi å gjøre med maktutøvelse i et menneskelig vakuum, sier Steen- til NTB.

Siden starten i januar 2001 har UNE behandlet over 100.000 saker. UNE har vært et politisk uhavhengig forvaltningsorgan. Departementet har ikke hatt anledning til å påvirke lovtolkning eller avgjørelser i enkeltsaker. Dette tar nå Mæland-utvalget til orde for å endre.

Tidligere Ap-statssekretær Øystein Mæland i Justisdeparte-mentet leder utvalget som blant annet vurderer UNEs rolle i norsk utlendingsforvaltning.

Maktmisbruk. Generalsekretær Erik Høidahl i Kia (Kristent interkulturelt arbeid), som jobber tett på innvandringsfeltet, er kritisk til forslaget. Han frykter at det kan gå politikk i en del saker, og at regjeringen kan bruke muligheten til å vise handlekraft.

– Dette kan føre til en strengere innvandringspolitikk, og departementet kan komme i nærheten av å misbruke makt, sier han og viser til at de kan komme til å gå inn og detaljstyre saker.

– Poenget med Utlendingsnemnda er at de skal være et selvstendig og uavhengig -organ som ingen andre skal kunne -instruere, poengterer han.

Den eneste gangen UNE er blitt overprøvd, er i Mullah Krekar-saken. Den gang ble avgjørelsen satt til side på grunn av «rikets sikkerhet».

I løpet av sine ni år har Utlendingsnemnda behandlet 69.242 asylsaker, 41.566 andre saker etter utlendingsloven og over 3.000 statsborgersaker.

Uforutsigbart. Sylo Taraku, konstituert generalsekretær i Noas er fornøyd med at utvalget ber regjeringen holde seg unna asylsakene i UNE. Men han mener det er uheldig dersom politiske instrukser vil gjøre- innvandringspolitikken mindre forutsigbar.

– Vi vil advare mot detaljstyring. Man må ikke gjøre innvandringspolitikken så uforutsigbar at det daglige politiske klimaet skal gjøre at utlendinger får eller mister rettigheter, sier han.

Taraku peker på nettopp dette som en mulig konsekvens dersom endringene blir gjennomført. Da kan regjeringen for -eksempel stramme inn i innvandringspolitikken før valg for å vise handlekraft.

Mellomkirkelig Råd har lenge hatt betenkeligheter over hvordan UNE-systemet har utviklet seg, forteller rådgiver Bendik Vollebæk i Mellomkirkelig Råd. Han påpeker at forslaget om utvidet myndighet til departementet er positivt i den forstand at beslutningstakerne i større grad enn nå kan holdes ansvarlige av velgerne. På den annen side, påpeker Vollebæk, vil en slik modell gjøre rettsikkerheten mer avhengig av et omskiftelig politisk klima. Et offentlig utvalg foreslår å gi regjeringen mer makt i utlendingssaker. Frivillige- organisasjoner frykter mer -populisme.