fbpx
top

NOAS overrasket og skuffet over UDIs overføring av tsjetsjenere

– Nordmenn flest er godt kjent med hva tsjetsjenerne flykter fra. Dersom ikke de tsjetsjenske flyktningene møter menneskelighet fra Norges side, vet jeg ikke hvorfor de skal vente det fra Hellas, sier Morten Tjessem, generalsekretær i NOAS.

– Nordmenn flest er godt kjent med hva tsjetsjenerne flykter fra. Dersom ikke de tsjetsjenske flyktningene møter menneskelighet fra Norges side, vet jeg ikke hvorfor de skal vente det fra Hellas, sier Morten Tjessem, generalsekretær i NOAS.
Etter at tsjetsjenske Zarema Bekmurzajeva og hennes tre barn ble fengslet etter overføring fra Norge til Hellas i oktober, har NOAS og Den norske Helsingforskomité innstendig bedt UDI om å stanse den videre overføringen av tsjetsjenske krigsflyktninger til Hellas. Deres tunge bakgrunn tilsier en forpliktelse til å sikre en skikkelig og forutsigbar behandling. Hellas har i så måte allerede demonstrert sin manglende erfaring med denne flyktninggruppen. Dette er den eneste gruppen hvor vi har bedt om en slik stans, under henvisning til Dublinkonvensjonens artikkel 3 (4), som gir Norge rett til selv å behandle enhver asylsøknad.

– Jeg tror ikke det er mange som ville ha holdt det mot UDI dersom de hadde behandlet disse menneskene på en skikkelig måte. Nordmenn flest er godt kjent med hva tsjetsjenerne flykter fra. Dersom ikke de tsjetsjenske flyktningene møter menneskelighet fra Norges side, vet jeg ikke hvorfor de skal vente det fra Hellas, sier Tjessem.

– UDI viser til det vedtaket som omsider ga Zarema opphold i Hellas. Når UDI vil overføre flere familier på dette spinkle grunnlaget, satser de mye på lite. Etter måneder med en uverdig behandling av Zarema og hennes barn – og sterkt mediepress – gjorde Hellas én riktig ting. Det sier lite om hva de tsjetsjenske flyktningene vil møte i Hellas. Dersom Hellas videresender én eneste tsjetsjener til Russland, bærer også Norge et ansvar for et brudd på internasjonal lov. Man kunne kanskje også tenkt seg at Norge ikke sendte flyktninger til å bo på gata i et land med en helt annen standard for behandling av flyktninger.

Sammen med Helsingforskomiteen vil NOAS reise til Hellas for å undersøke situasjonen for de tsjetsjenske flyktningene.

Kontaktpersoner:
Morten Tjessem, generalsekretær
Rune Berglund Steen, fagpolitisk rådgiver