fbpx
top

NOAS om tragedien i Årdal

Om morgenen mandag 4. november skjedde en dypt tragisk hendelse der en asylsøker drepte tre personer på Valdresekspressen. I etterkant av massakren har NOAS kommentert ulike sider ved asylsøkeres situasjon og Dublin-forordningen, som gjerningsmannen var omfattet av. NOAS har særlig vektlagt behovet for kartlegging av asylsøkeres psykiske helse så raskt som mulig etter ankomst.

NOAS påpeker at den obligatoriske helsesjekken etter ankomst i dag er konsentrert om tuberkulosesmitte, hiv og oppfølging av graviditet og somatisk sykdom. Det finnes ingen kartlegging av asylsøkeres psykiske helse og mulig situasjonsutløst ustabilitet. NOAS mener det er nødvendig å etablere et system for systematisk kartlegging av fagfolk med kunnskap om overgrep og traumer. I dag er oppfølging av asylsøkeres psykiske helse avhengig av at asylsøker selv ber om hjelp, eller at andre fanger opp signaler om behov for faglig oppfølging og behandling. Etter overføring fra transittmottak til regulære mottak, er oppfølgingen av asylsøkernes situasjon og muligheter for overføring til spesialisthelsetjeneste overlatt til asylsøker selv i samarbeid med den enkeltes lokale fastlege.

Nå er asylsøkeres psykisk helse blitt et debatt-tema som resultat av en fryktelig tragedie som rammet tilfeldige ofre. NOAS’ erfaring er imidlertid at det i de aller fleste tilfeller er det asylsøkerne selv – og deres medfølgende familie – som lider og gradvis brytes ned på grunn av manglende oppfølging og behandling.

Les mer her:
NRK Debatten 7.11: http://tv.nrk.no/serie/debatten
TV 2 6.11: http://www.tv2.no/nyheter/innenriks/-psykiske-problemer-hos-asylsoekere-blir-ikke-sjekket-4151503.html
NRK Dagsnytt atten 5. 11: http://tv.nrk.no/serie/dagsnytt-atten-tv/nnfa56110513/05-11-2013
NRK Aktuelt 5.11: http://tv.nrk.no/serie/aktuelt-tv/nnfa50110513/05-11-2013
P4 5.11: http://www.p4.no/section.aspx?id=58
Ringerikets blad 5.11: http://www.ringblad.no/Innenriks/article6963162.ece
Aftenbladet 5.11: http://www.aftenbladet.no/nyheter/innenriks/Asylsokernes-psykiske-helse-blir-lavt-prioritert-3287934.html
Avisa Hordaland 6.11: http://www.avisa-hordaland.no/npk/article6964699.ece