fbpx
top

NOAS om flyktningspionasje

Mange asylsøkere berørt

NOAS ser det som svært positivt at PST prioriterer etterforskning og straffereaksjoner mot flyktningspionasje i Norge. Utenlandsk etterretning og spionasje skaper utrygghet og frykt i flere asylmiljøer. NOAS har tatt dette opp med myndighetene ved flere anledninger. Seinest i et møte med justisminister Grete Faremo i september.

NOAS’ erfaring er at kartlegging, spionasje, trakassering og forsøk på å rekruttere angivere foregår i utstrakt grad blant asylsøkere og flyktninger fra land som Eritrea, Etiopia, Iran og Sudan.

Pågripelsen av en sudansk mann og utvisningen av en medarbeider ved den sudanske ambassade er et viktig signal til asylsøkere og flyktninger i Norge og at norsk politi tar denne trusselen mot deres sikkerhet på alvor.  Sudaneseren er mistenkt for å ha drevet overvåkning av sudanske asylsøkere på oppdrag fra landets ambassade i Oslo. PST anslår at ca. 10 land driver med slik aktivitet i Norge, allikevel blir det kun registrert ca. 20 anmeldelser per år. Ifølge PST er det første gang siden 1970-tallet at noen pågripes for flyktningspionasje i Norge.

PSTs uttalte i sin trusselvurdering fra 2011 at:

Enkelte stater, som er kjent for å begrense sine borgeres demokratiske rettigheter, overvåker personer bosatt i Norge for å få informasjon om eksilmiljøer og regimefiendtlig aktivitet. Dette gjør de blant annet ved å infiltrere flyktning- og eksilmiljøer, og overvåke grupper og enkeltpersoner via Internett og mobiltelefon. Slik overvåkning følges i mange tilfeller av trusler eller sanksjoner mot personen det gjelder eller familien i opprinnelseslandet. Vi ser i noen tilfeller at hendelser i hjemlandet fører til intensivert overvåkning i Norge[1]

NOAS tok opp flyktningspionasje med justisminister Grete Faremo i et møte 5. september. NOAS understreket der at dette må prioriteres, og at det er uakseptabelt at det foregår spionasje på norsk jord, som norske myndigheter er klar over og til en viss grad ser ut til å tolerere.

Det er positivt å se at spionasje blir etterforsket, og at enkelttilfeller nå avdekkes. Det er også bra at dette får diplomatiske konsekvenser for de involverte ambassadeansatte og strafferettslige konsekvenser for andre involverte. Vi vet fra PST at slike saker ofte ikke anmeldes[2] og etterlyser et større fokus på slike tilfeller i fremtiden. Alle som oppholder seg i Norge skal kunne føle seg sikre på at spionasje ikke tolereres på norsk jord.

Les mer om saken her:

http://www.nrk.no/nyheter/norge/1.8351735

http://www.dagsavisen.no/samfunn/sudansk-mann-pagrepet-av-pst/